πŸ”΄ HONGKONG KAMIS

Comments

 1. KAMISAN JARANG RESULT
  2358= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  4937= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  0166= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  5795= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  3177= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  5139= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  4173= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  1571= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  0844= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  6979= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  2646= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  0289= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  5596= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  4680= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  4436= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  9131= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  1060= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  2942= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  9514= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  1655= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  0855= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  6432= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  1585= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  1645= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  7499= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  0180= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  7127= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  3099= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  3950= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  6783= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  4273= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  4713= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  8276= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  6720= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  4307= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  7103= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  4309= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  1581= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  0507= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  0493= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  5079= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  4435= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  3354= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  2463= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  2001= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  6876= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  7103= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  2188= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  6217= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  8641= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  7120= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  3432= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  3754= Lj 0LE 8 – OS 10
  1700= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  6952= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  1212= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  1339= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  6195= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  7553= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  0704= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  1969= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  6275= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  2051= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  8732= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  1707= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  9330= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  0926= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  1989= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  1498= Lj 0 – LE 8OS 10
  1428= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  4135= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  6173= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  5605= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  0376= Lj 0 – LE 8 – OS 10
  8701= Lj 0 – LE 8 – OS 10


  1. Cj+Ef
   CjiX+ChML
   4009= [234568901] X [123457890 ] K
   6952= [567891234] X [345679012 ] K
   4069= [123457890] X [789013456 ] K
   4319= [345679012] X [234568901 ] K
   2858= [890124567] X [123457890 ] K
   9550= [123457890] X [901235678 ] K
   3651= [234568901] X [567891234 ] K
   7826= [890124567] X [456780123 ] K
   1212= [678902345] X [789013456 ] K
   2398= [890124567] X [678902345 ] K
   3874= [901235678] X [345679012 ] K
   4278= [123457890] X [890124567 ] K
   8406= [901235678] X [123457890 ] K
   3421= [123457890] X [345679012 ] K
   3336= [456780123] X [345679012 ] K
   1339= [123457890] X [678902345 ] K
   2382= [789013456] X [234568901 ] K
   1894= [890124567] X [123457890 ] K
   3108= [456780123] X [456780123 ] K
   4289= [567891234] X [123457890 ] K
   2954= [234568901] X [567891234 ] K
   8822= [678902345] X [890124567 ] K
   6195= [890124567] X [890124567 ] K
   4272= [234568901] X [789013456 ] K
   4861= [345679012] X [234568901 ] K
   5564= [789013456] X [890124567 ] K
   8691= [123457890] X [890124567 ] K
   2579= [678902345] X [345679012 ] K
   0977= [456780123] X [123457890 ] K
   7553= [123457890] X [456780123 ] K
   1787= [345679012] X [890124567 ] K
   0655= [234568901] X [901235678 ] K
   7690= [234568901] X [901235678 ] K
   0068= [678902345] X [345679012 ] K
   4828= [890124567] X [234568901 ] K
   4510= [456780123] X [789013456 ] K
   0704= [123457890] X [234568901 ] K
   5633= [901235678] X [890124567 ] K
   8711= [456780123] X [901235678 ] K
   4209= [678902345] X [234568901 ] K
   7988= [678902345] X [234568901 ] K
   9282= [123457890] X [456780123 ] K
   8007= [345679012] X [789013456 ] K
   1969= [901235678] X [789013456 ] K
   5979= [567891234] X [901235678 ] K
   2177= [678902345] X [678902345 ] K
   0698= [890124567] X [678902345 ] K
   2343= [567891234] X [890124567 ] K
   8550= [234568901] X [345679012 ] K
   9736= [901235678] X [567891234 ] K
   6275= [901235678] X [456780123 ] K
   6263= [890124567] X [234568901 ] K
   7111= [345679012] X [456780123 ] K
   3457= [901235678] X [456780123 ] K
   9010= [789013456] X [567891234 ] K
   6287= [234568901] X [345679012 ] K
   0013= [678902345] X [345679012 ] K
   2051= [678902345] X [567891234 ] K
   1455= [567891234] X [789013456 ] K
   8038= [234568901] X [789013456 ] K
   4782= [901235678] X [567891234 ] K
   8533= [456780123] X [789013456 ] K
   5352= [567891234] X [567891234 ] K
   2495= [567891234] X [678902345 ] K
   8732= [123457890] X [890124567 ] K
   4241= [234568901] X [345679012 ] K
   4239= [345679012] X [678902345 ] K
   0302= [678902345] X [456780123 ] K
   8189= [567891234] X [789013456 ] K
   8287= [901235678] X [123457890 ] K
   9795= [678902345] X [789013456 ] K
   1707= [345679012] X [345679012 ] K
   0171= [678902345] X [567891234 ] K
   5672= [789013456] X [789013456 ] K
   9677= [901235678] X [678902345 ] K
   8534= [789013456] X [789013456 ] K
   0680= [123457890] X [456780123 ] K
   3579= [234568901] X [123457890 ] K
   9330= [456780123] X [234568901 ] K
   9441= [567891234] X [234568901 ] K
   6344= [234568901] X [234568901 ] K
   3400= [123457890] X [678902345 ] K
   7654= [678902345] X [345679012 ] K
   6775= [678902345] X [123457890 ] K
   1429= [678902345] X [234568901 ] K
   0926= [123457890] X [901235678 ] K
   7291= [567891234] X [789013456 ] K
   9898= [789013456] X [789013456 ] K
   9793= [901235678] X [789013456 ] K
   9805= [345679012] X [890124567 ] K
   7872= [123457890] X [456780123 ] K
   3736= [789013456] X [890124567 ] K
   1989= [678902345] X [890124567 ] K
   8557= [789013456] X [567891234 ] K
   1165= [567891234] X [789013456 ] K
   7274= [456780123] X [234568901 ] K
   2800= [567891234] X [678902345 ] K
   5171= [789013456] X [567891234 ] K
   7695= [678902345] X [789013456 ] K
   1498= [456780123] X [901235678 ] K
   7850= [234568901] X [456780123 ] K
   4504= [901235678] X [456780123 ] K
   8580= [678902345] X [567891234 ] K
   4582= [678902345] X [901235678 ] K
   9586= [123457890] X [789013456 ] K
   8206= [890124567] X [345679012 ] K
   1428= [567891234] X [456780123 ] K
   2100= [678902345] X [456780123 ] K
   2772= [678902345] X [234568901 ] K
   0254= [567891234] X [567891234 ] K
   1094= [234568901] X [234568901 ] K
   5003= [456780123] X [234568901 ] K
   7383= [567891234] X [567891234 ] K
   4135= [789013456] X [789013456 ] K
   2986= [678902345] X [789013456 ] K
   0504= [890124567] X [456780123 ] K
   4174= [456780123] X [234568901 ] K
   0964= [123457890] X [345679012 ] K
   5456= [789013456] X [890124567 ] K
   2352= [678902345] X [456780123 ] K
   6173= [456780123] X [567891234 ] K
   6470= [789013456] X [567891234 ] K
   5706= [567891234] X [890124567 ] K
   3384= [678902345] X [456780123 ] K
   7151= [789013456] X [678902345 ] K
   7083= [456780123] X [456780123 ] K
   0903= [901235678] X [345679012 ] K
   5605= [123457890] X [901235678 ] K
   4548= [789013456] X [678902345 ] K
   0540= [234568901] X [123457890 ] K
   9809= [789013456] X [890124567 ] K
   8913= [123457890] X [345679012 ] K
   4353= [890124567] X [901235678 ] K
   5878= [901235678] X [345679012 ] K
   0376= [012346789] X [567891234 ] K
   7316= [901235678] X [678902345 ] K
   2402= [901235678] X [345679012 ] K
   5538= [890124567] X [345679012 ] K
   4561= [456780123] X [567891234 ] K
   9818= [567891234] X [234568901 ] K
   0260= [678902345] X [789013456 ] K
   8701= [567891234] X [789013456 ] K
   4922= [789013456] X [234568901 ] K
   0235= [456780123] X [678902345 ] K
   7492= [234568901] X [123457890 ] K
   9153= [456780123] X [234568901 ] K
   3692= [678902345] X [345679012 ] K
   4206= [789013456] X [567891234 ] K [> 20


  2. Ad-EbML
   4009= [345678901] K
   6952= [456789012] K
   4069= [345678901] K
   4319= [345678901] K
   2858= [123456789] K
   9550= [234567890] K
   3651= [456789012] K
   7826= [345678901] K
   1212= [123456789] K
   2398= [345678901] K
   3874= [567890123] K
   4278= [789012345] K
   8406= [234567890] K
   3421= [789012345] K
   3336= [567890123] K
   1339= [234567890] K
   2382= [456789012] K
   1894= [345678901] K
   3108= [789012345] K
   4289= [234567890] K
   2954= [678901234] K
   8822= [567890123] K
   6195= [234567890] K
   4272= [123456789] K
   4861= [456789012] K
   5564= [789012345] K
   8691= [456789012] K
   2579= [567890123] K
   0977= [234567890] K
   7553= [567890123] K
   1787= [789012345] K
   0655= [567890123] K
   7690= [678901234] K
   0068= [123456789] K
   4828= [456789012] K
   4510= [567890123] K
   0704= [234567890] K
   5633= [456789012] K
   8711= [567890123] K
   4209= [123456789] K
   7988= [234567890] K
   9282= [678901234] K
   8007= [234567890] K
   1969= [456789012] K
   5979= [456789012] K
   2177= [345678901] K
   0698= [456789012] K
   2343= [345678901] K
   8550= [789012345] K
   9736= [234567890] K
   6275= [890123456] K
   6263= [789012345] K
   7111= [234567890] K
   3457= [789012345] K
   9010= [345678901] K
   6287= [789012345] K
   0013= [234567890] K
   2051= [234567890] K
   1455= [789012345] K
   8038= [345678901] K
   4782= [234567890] K
   8533= [567890123] K
   5352= [123456789] K
   2495= [234567890] K
   8732= [789012345] K
   4241= [123456789] K
   4239= [345678901] K
   0302= [345678901] K
   8189= [234567890] K
   8287= [345678901] K
   9795= [567890123] K
   1707= [789012345] K
   0171= [567890123] K
   5672= [012345678] K
   9677= [567890123] K
   8534= [567890123] K
   0680= [345678901] K
   3579= [901234567] K
   9330= [345678901] K
   9441= [234567890] K
   6344= [456789012] K
   3400= [345678901] K
   7654= [901234567] K
   6775= [234567890] K
   1429= [234567890] K
   0926= [234567890] K
   7291= [456789012] K
   9898= [234567890] K
   9793= [456789012] K
   9805= [234567890] K
   7872= [890123456] K
   3736= [567890123] K
   1989= [123456789] K
   8557= [234567890] K
   1165= [234567890] K
   7274= [234567890] K
   2800= [234567890] K
   5171= [123456789] K
   7695= [890123456] K
   1498= [123456789] K
   7850= [345678901] K
   4504= [789012345] K
   8580= [789012345] K
   4582= [789012345] K
   9586= [234567890] K
   8206= [234567890] K
   1428= [678901234] K
   2100= [789012345] K
   2772= [890123456] K
   0254= [567890123] K
   1094= [678901234] K
   5003= [678901234] K
   7383= [901234567] K
   4135= [890123456] K
   2936= [456789012] K
   0504= [345678901] K
   4174= [456789012] K
   0964= [678901234 ] K
   5456= [890123456] K
   2352= [678901234] K
   6173= [678901234] K
   6470= [456789012] K
   5706= [234567890] K
   3384= [456789012] K
   7151= [234567890] K
   7083= [678901234] K
   0903= [678901234] K
   5605= [234567890] K
   4548= [678901234] K
   0540= [456789012] K
   9809= [567890123] K
   8913= [345678901] K
   4353= [901234567] K
   5878= [234567890] K
   0376= [678901234] K
   7316= [678901234] K
   2402= [567890123] K
   5538= [678901234] K
   4561= [567890123] K
   9818= [345678901] K
   0260= [345678901] K
   8701= [456789012] K
   4922= [012345678] K
   0235= [678901234] K
   7492= [789012345] K
   9153= [234567890] K
   3692= [901234567] K
   4204= [345678901] K [> 2

  3. Ad+Eiml
   Abmb+Egmb
   Aaix+Aemb
   Cbix+Efmb
   4828= 3 2 9 8 LE
   4510= 7 8 0 7 LE
   0704= 7 9 8 7 LE
   5633= 6 6 0 4 LE
   8711= 1 6 0 4 LE
   4209= 5 3 7 5 LE
   7988= 9 8 3 9 LE
   9282= 5 2 0 2 LE
   8007= 0 1 5 0 LE
   1969= 1 2 4 6 LE
   5979= 0 8 3 0 LE
   2177= 0 0 3 7 LE
   0698= 4 9 7 6 LE
   2343= 5 8 7 5 LE
   8550= 8 0 9 5 LE
   9736= 8 6 3 6 LE
   6275= 9 9 1 6 LE
   6263= 8 6 9 0 LE
   7111= 9 5 4 0 LE
   3457= 4 4 4 8 LE
   9010= 2 1 8 5 LE
   6287= 9 8 5 2 LE
   0013= 7 9 8 0 LE
   2051= 2 1 9 6 LE
   1455= 1 7 1 9 LE
   8038= 1 1 7 1 LE
   4782= 5 1 0 9 LE
   8533= 8 9 1 5 LE
   5352= 2 2 9 0 LE
   2495= 1 5 9 6 LE
   8732= 0 4 0 2 LE
   4241= 8 3 1 1 LE
   4239= 7 5 6 0 LE
   0302= 5 8 4 7 LE
   8189= 2 8 5 6 LE
   8287= 6 7 0 6 LE
   9795= 8 9 1 8 LE
   1707= 4 4 7 8 LE
   0171= 7 4 7 1 LE
   5672= 2 8 2 2 LE
   9677= 0 0 9 5 LE
   8534= 8 7 3 8 LE
   0680= 5 7 6 4 LE
   3579= 7 2 5 1 LE
   9330= 4 0 9 9 LE
   9441= 7 2 6 2 LE
   6344= 6 7 1 8 LE
   3400= 8 0 0 0 LE
   7654= 7 1 7 6 LE
   6775= 7 7 6 2 LE
   1429= 7 4 0 2 LE
   0926= 7 8 7 8 LE
   7291= 0 7 5 6 LE
   9898= 4 2 8 6 LE
   9793= 0 1 4 0 LE
   9805= 1 0 5 8 LE
   7872= 0 9 5 8 LE
   3736= 5 6 4 4 LE
   1989= 9 0 1 5 LE
   8557= 0 0 8 7 LE
   1165= 6 2 9 7 LE
   7274= 7 5 4 6 LE
   2800= 0 0 7 2 LE
   5171= 6 1 2 9 LE
   7695= 6 0 1 0 LE
   1498= 5 5 9 8 LE
   7850= 5 5 0 8 LE
   4504= 5 9 6 5 LE
   8580= 6 7 6 0 LE
   4582= 8 0 9 7 LE
   9586= 8 2 7 3 LE
   8206= 1 6 0 1 LE
   1428= 9 1 8 6 LE
   2100= 6 6 5 1 LE
   2772= 2 8 3 6 LE
   0254= 1 6 7 7 LE
   1094= 6 4 6 2 LE
   5003= 0 2 8 8 LE
   7383= 2 7 0 7 LE
   4135= 4 2 0 8 LE
   2986= 1 5 7 5 LE
   0504= 1 5 1 2 LE
   4174= 2 7 3 2 LE
   0964= 2 8 3 9 LE
   5456= 0 1 8 1 LE
   2352= 6 1 8 5 LE
   6173= 1 1 8 7 LE
   6470= 0 0 1 5 LE
   5706= 5 0 6 8 LE
   3384= 7 2 7 7 LE
   7151= 7 5 6 8 LE
   7083= 6 0 6 9 LE
   0903= 6 4 1 7 LE
   5605= 6 0 1 9 LE
   4548= 9 9 3 9 LE
   0540= 4 4 8 0 LE
   9809= 8 9 5 2 LE
   8913= 5 6 9 6 LE
   4353= 3 2 7 1 LE
   5878= 1 2 0 1 LE
   0376= 0 7 0 5 LE
   7316= 9 0 4 5 LE
   2402= 1 7 5 1 LE
   5538= 4 9 6 2 LE
   4561= 7 7 0 3 LE
   9818= 4 8 7 5 LE
   0260= 7 8 4 8 LE
   8701= 0 4 9 7 LE
   4922= 2 9 7 – 5 LE
   0235= 2 – 8 0 3 LE
   7492= 7 9 – 3 0 LE
   9153= 0 4 6 1 LE
   3692= 3 5 – 6 7 LE
   4206= 4 0 0 0 LE


  4. AjML+EaMB=HTYN4
   CeMB-CfIX=HMBN1
   2800=CT KECIL
   5171=CT BESAR
   7695=CT BESAR
   1498=CT BESAR
   7850=CT KECIL
   4504=CT KECIL
   8580=CT KECIL
   4582=CT BESAR
   9586=CT BESAR
   8206=CT KECIL
   1428=CT KECIL
   2100=CT KECIL
   2772=CT BESAR
   0254=CT BESAR
   1094=CT KECIL
   5003=CT KECIL
   7383=CT KECIL
   4135=CT BESAR
   2986=CT KECIL
   0504=CT KECIL
   4174=CT BESAR
   0964=CT BESAR
   5456=CT KECIL
   2352=CT BESAR
   6173=CT KECIL
   6470=CT KECIL
   5706=CT BESAR
   3384=CT BESAR
   7151=CT BESAR
   7083=CT KECIL
   0903=CT BESAR
   5605=CT BESAR
   4548=CT KECIL
   0540=CT BESAR
   9809=CT KECIL
   8913=CT KECIL
   4353=CT BESAR
   5878=CT BESAR
   0376=CT BESAR
   7316=CT KECIL
   2402=CT BESAR
   5538=CT KECIL
   4561=CT BESAR
   9818=CT BESAR
   0260=CT KECIL
   8701=CT KECIL
   4922=CT BESAR
   0235=CT KECIL
   7492=CT BESAR
   9153=CT KECIL
   3692=CT BESAR
   4206=CT BESAR


  5. Ad+CaML|4)
   9809= 237 Ai
   8913= 560 Ai
   4353= 237 Ai
   5878= 782 Ai
   0376= 126 Ai
   7316= 782 Ai
   2402= 782 Ai
   5538= 671 Ai
   4561= 348 Ai
   9818= 904 Ai
   0260= 560 Ai
   8701= 237 Ai
   4922= 015 Ai
   0235= 904 Ai
   7492= 015 Ai
   9153= 893 Ai
   3692= 348 Ai
   4206= 782 Ai

   |
   |

   POLA
   06 AGUST 2020
   K 13456789
   E 1235679
   ════════════
   11*12*13*15*16*17*19
   31*32*33*35*36*37*39
   41*42*43*45*46*47*49
   51*52*53*55*56*57*59
   61*62*63*65*66*67*69
   71*72*73*75*76*77*79
   81*82*83*85*86*87*89
   91*92*93*95*96*97*99

   ════════════
   CT BESAR
   ═══════
   15*16*17*19*35*36*37
   39*45*46*47*49*51*52
   53*55*56*57*59*61*62
   63*65*66*67*69*71*72
   73*75*76*77*79*81*82
   83*85*86*87*89*91*92
   93*95*96*97*99
   ══════
   Ai 782
   ═════
   17*37*47*52*57*62
   67*71*72*73*75*76
   77*79*81*82*83*85
   86*87*89*92*97
   ════


  6. 9943= [07] * [03]_OS
   6813= [01] * [02]_OS
   6504= [02] * [10]_OS
   6720= [12] * [12]_OS
   2184= [06] * [06]_OS
   9423= [05] * [06]_OS
   9319= [11] * [02]_OS
   3188= [12] * [12]_OS
   3347= [08] * [12]_OS
   1364= [02] * [02]_OS
   4307= [12] * [03]_OS
   8752= [02] * [02]_OS
   6361= [06] * [06]_OS
   1722= [02] * [12]_OS
   2327= [07] * [05]_OS
   1474= [02] * [02]_OS
   7567= [11] * [12]_OS
   7103= [09] * [11]_OS
   6126= [08] * [01]_OS
   1399= [05] * [10]_OS
   5591= [12] * [03]_OS
   2902= [07] * [07]_OS
   3412= [08] * [05]_OS
   2834= [02] * [11]_OS
   4309= [08] * [04]_OS
   2047= [10] * [01]_OS
   0782= [01] * [03]_OS
   5617= [06] * [03]_OS
   5833= [06] * [12]_OS
   6336= [06] * [12]_OS
   9005= [07] * [10]_OS
   1581= [01] * [12]_OS
   8595= [09] * [03]_OS
   9832= [08] * [03]_OS
   7966= [09] * [10]_OS
   4595= [12] * [11]_OS
   0949= [09] * [01]_OS
   0176= [11] * [12]_OS
   0507= [07] * [02]_OS
   6323= [12] * [04]_OS
   1295= [12] * [10]_OS
   7467= [06] * [12]_OS
   3564= [10] * [05]_OS
   0736= [06] * [11]_OS
   7394= [11] * [02]_OS
   0493= [09] * [11]_OS
   5610= [11] * [03]_OS
   6046= [07] * [01]_OS
   7927= [09] * [12]_OS
   6235= [10] * [02]_OS
   8200= [10] * [10]_OS
   9795= [02] * [12]_OS
   5079= [12] * [11]_OS
   8575= [10] * [04]_OS
   4615= [10] * [01]_OS
   7693= [06] * [06]_OS
   9358= [11] * [04]_OS
   9357= [07] * [06]_OS
   3023= [07] * [03]_OS
   4435= [01] * [11]_OS
   3415= [10] * [10]_OS
   6719= [09] * [06]_OS
   9489= [11] * [06]_OS
   9209= [06] * [01]_OS
   6598= [12] * [01]_OS
   0019= [02] * [11]_OS
   3354= [10] * [10]_OS
   7539= [09] * [11]_OS
   0260= [08] * [05]_OS
   0639= [11] * [05]_OS
   1332= [11] * [05]_OS
   7164= [11] * [12]_OS
   1870= [02] * [06]_OS
   2463= [02] * [12]_OS
   6816= [08] * [05]_OS
   2646= [03] * [02]_OS
   9021= [12] * [06]_OS
   3792= [01] * [01]_OS
   9193= [08] * [05]_OS
   0678= [11] * [11]_OS
   2001= [08] * [02]_OS
   5270= [11] * [02]_OS
   5663= [01] * [03]_OS
   6800= [06] * [07]_OS
   5684= [11] * [06]_OS
   9614= [09] * [10]_OS
   6472= [07] * [11]_OS
   6876= [12] * [05]_OS
   7094= [07] * [10]_OS
   4130= [09] * [02]_OS
   0977= [12] * [04]_OS
   7701= [07] * [02]_OS
   5241= [01] * [03]_OS
   7946= [02] * [01]_OS
   7103= [09] * [11]_OS
   1564= [09] * [05]_OS
   8262= [12] * [12]_OS
   9732= [09] * [03]_OS
   8601= [10] * [01]_OS
   6399= [01] * [12]_OS
   6341= [06] * [02]_OS
   2188= [07] * [06]_OS
   6429= [12] * [06]_OS
   2477= [10] * [05]_OS
   0893= [08] * [04]_OS
   4290= [10] * [02]_OS
   9308= [07] * [06]_OS
   9328= [02] * [03]_OS
   6217= [11] * [02]_OS
   4113= [11] * [11]_OS
   6801= [12] * [06]_OS
   7243= [11] * [02]_OS
   2840= [09] * [03]_OS
   6034= [03] * [10]_OS
   2654= [10] * [03]_OS
   8641= [07] * [11]_OS
   6820= [06] * [02]_OS
   7320= [07] * [12]_OS
   0613= [07] * [12]_OS
   9640= [07] * [06]_OS
   5908= [07] * [01]_OS
   8084= [10] * [05]_OS
   7120= [06] * [02]_OS
   9180= [06] * [10]_OS
   4185= [11] * [12]_OS
   1973= [10] * [04]_OS
   0256= [06] * [11]_OS
   3014= [09] * [03]_OS
   7289= [07] * [04]_OS
   3432= [08] * [02]_OS
   3741= [09] * [12]_OS
   0286= [12] * [04]_OS
   6073= [07] * [12]_OS
   3765= [02] * [04]_OS
   7013= [12] * [06]_OS
   6625= [12] * [01]_OS
   3754= [08] * [03]_OS
   5679= [02] * [03]_OS
   7893= [09] * [06]_OS
   4725= [06] * [01]_OS
   3399= [08] * [06]_OS
   4365= [02] * [02]_OS
   2521= [06] * [11]_OS
   1700= [09] * [04]_OS
   7478= [06] * [01]_OS
   2182= [02] * [10]_OS
   9065= [01] * [01]_OS
   3815= [09] * [02]_OS
   3694= [12] * [05]_OS
   4009= [06] * [05]_OS
   6952= [01] * [02]_OS
   4069= [10] * [04]_OS
   4319= [12] * [10]_OS
   2858= [08] * [03]_OS
   9550= [01] * [12]_OS
   3651= [09] * [06]_OS
   7826= [07] * [10]_OS
   1212= [09] * [12]_OS
   2398= [01] * [03]_OS
   3874= [02] * [02]_OS
   4278= [11] * [03]_OS
   8406= [11] * [06]_OS
   3421= [10] * [02]_OS
   3336= [07] * [11]_OS
   1339= [10] * [11]_OS
   2382= [10] * [02]_OS
   1894= [02] * [04]_OS
   3108= [02] * [03]_OS
   4289= [12] * [04]_OS
   2954= [11] * [02]_OS
   8822= [06] * [06]_OS
   6195= [11] * [12]_OS
   4272= [06] * [05]_OS
   4861= [11] * [03]_OS
   5564= [12] * [03]_OS
   8691= [06] * [06]_OS
   2579= [07] * [10]_OS
   0977= [01] * [02]_OS
   7553= [10] * [10]_OS
   1787= [01] * [10]_OS
   0655= [09] * [11]_OS
   7690= [11] * [02]_OS
   0068= [08] * [05]_OS
   4828= [06] * [04]_OS
   4510= [07] * [10]_OS
   0704= [08] * [06]_OS
   5633= [06] * [05]_OS
   8711= [11] * [10]_OS
   4209= [07] * [12]_OS
   7988= [07] * [05]_OS
   9282= [09] * [10]_OS
   8007= [08] * [01]_OS
   1969= [07] * [06]_OS
   5979= [02] * [01]_OS
   2177= [07] * [04]_OS
   0698= [06] * [04]_OS
   2343= [10] * [06]_OS
   8550= [12] * [12]_OS
   9736= [11] * [03]_OS
   6275= [06] * [11]_OS
   6263= [06] * [04]_OS
   7111= [12] * [11]_OS
   3457= [09] * [04]_OS
   9010= [07] * [06]_OS
   6287= [11] * [12]_OS
   0013= [07] * [11]_OS
   2051= [12] * [10]_OS
   1455= [10] * [12]_OS
   8038= [09] * [02]_OS
   4782= [12] * [11]_OS
   8533= [11] * [12]_OS
   5352= [08] * [05]_OS
   2495= [06] * [06]_OS
   8732= [02] * [10]_OS
   4241= [06] * [04]_OS
   4239= [07] * [12]_OS
   0302= [12] * [06]_OS
   8189= [11] * [01]_OS
   8287= [09] * [11]_OS
   9795= [11] * [12]_OS
   1707= [01] * [01]_OS
   0171= [12] * [01]_OS
   5672= [01] * [02]_OS
   9677= [08] * [04]_OS
   8534= [02] * [04]_OS
   0680= [11] * [11]_OS
   3579= [09] * [12]_OS
   9330= [01] * [11]_OS
   9441= [10] * [05]_OS
   6344= [02] * [05]_OS
   3400= [08] * [10]_OS
   7654= [06] * [01]_OS
   6775= [07] * [06]_OS
   1429= [11] * [12]_OS
   0926= [12] * [05]_OS
   7291= [02] * [09]_OS
   9898= [07] * [11]_OS
   9793= [08] * [01]_OS
   9805= [12] * [01]_OS
   7872= [03] * [11]_OS
   3736= [06] * [02]_OS
   1989= [06] * [04]_OS
   8557= [08] * [11]_OS
   1165= [10] * [06]_OS
   7274= [06] * [01]_OS
   2800= [06] * [11]_OS
   5171= [12] * [02]_OS
   7695= [06] * [09]_OS
   1498= [07] * [11]_OS
   7850= [08] * [11]_OS
   4504= [07] * [11]_OS
   8580= [02] * [05]_OS
   4582= [09] * [11]_OS
   9586= [01] * [05]_OS
   8206= [01] * [01]_OS
   1428= [06] * [02]_OS
   2100= [02] * [03]_OS
   2727= [09] * [02]_OS
   0254= [11] * [12]_OS
   1094= [09] * [02]_OS
   5003= [02] * [03]_OS
   7383= [05] * [10]_OS
   4135= [01] * [02]_OS
   2986= [11] * [05]_OS
   0504= [08] * [04]_OS
   4174= [07] * [12]_OS
   0964= [06] * [03]_OS
   5456= [12] * [10]_OS
   2352= [08] * [02]_OS
   6173= [08] * [02]_OS
   6470= [08] * [05]_OS
   5706= [10] * [10]_OS
   3384= [01] * [05]_OS
   7151= [10] * [01]_OS
   7083= [01] * [10]_OS
   0903= [01] * [11]_OS
   5605= [06] * [02]_OS
   4548= [06] * [01]_OS
   0540= [12] * [01]_OS
   9809= [11] * [02]_OS
   8913= [09] * [02]_OS
   4353= [12] * [05]_OS
   5878= [02] * [04]_OS
   0376= [08] * [04]_OS
   7316= [02] * [03]_OS
   2402= [02] * [11]_OS
   5538= [10] * [10]_OS
   4561= [09] * [03]_OS
   9818= [02] * [10]_OS
   0260= [09] * [10]_OS
   8701= [06] * [02]_OS
   4922= [06] * [02]_OS
   0235= [02] * [12]_OS
   7492= [12] * [02]_OS
   9153= [01] * [04]_OS
   3692= [09] * [01]_OS
   4206= [12] * [05]_OS
   \

   REKAP GLOBAL
   06 AGUST 2020
   ══════════════
   FINALIS
   ══════════
   37*47*52*57*62*67
   71*73*75*76*79*81
   83*85*86*87*92*97

   ══════════

 2. MANDALATOTO

  Z11

 3. MANDALATOTO

  Z11

 4. MANDALATOTO

  Z11

 5. HKG PRIMBONTOGEL
  Kamis 06 Agst 2020
  LN Invest Neptu Wage :

  β€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύ
  01*02*03*04*05*06
  07*08*09*10*12*13
  14*15*16*17*20*21
  22*23*24*25*26*28
  29*30*31*32*33*36
  37*38*39*40*41*42
  44*45*46*47*49*50
  51*52*54*57*58*59
  60*61*62*63*64*66
  70*71*73*74*75*78
  79*80*82*83*85*87
  89*90*92*93*94
  95*97*98

  β€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύβ€Ύ
  Pangkas AI : 2567
  Ekor Off : 8 – 9
  UPS

  Suwun Tempatnya Kang
  Monggo Berbagi Prediksi
  Di Rumah Kami :
  β˜‘ PREDIKSI PRIMBON

 6. MANDALATOTO

  Z11

 7. Ai HONGKONG

  6173 = 847

  6470 = 069

  5706 = 403

  3384 = 281

  7151 = 392

  7083 = 736

  0903 = 625

  5605 = 514

  4548 = 514

  0540 = 403

  9809 = 281

  8913 = 403

  4353 = 281

  5878 = 069

  0376 = 625

  7316 = 069

  2402 = 403

  5538 = 281

  4561 = 281

  9818 = 403

  0260 = 392 *

  8701 = 281

  4922 = 170 *

  0235 = 069

  7492 = 392

  9153 = 847 *

  3692 = 403

  4206 = 281

  Thanks atas lapaknya bro
  ditunggu kunjungannya di :
  DUAANGKA.US

 8. MANDALATOTO

  Z11

 9. HONGKONG KAMIS

  OFF JUMLAH HARIAN

  8533=OFF JML6
  5352=OFF JML6
  2495=OFF JML6
  8732=OFF JML4
  4241=OFF JML6
  4239=OFF JML1
  0302=OFF JML7
  8189=OFF JML2
  8287=OFF JML4
  9795=OFF JML1
  1707=OFF JML0
  0171=OFF JML0
  5672=OFF JML2
  9677=OFF JML8
  8534=OFF JML0
  0680=OFF JML1
  3579=OFF JML1
  9330=OFF JML8
  9441=OFF JML9
  6344=OFF JML9
  3400=OFF JML7
  7654=OFF JML9
  6775=OFF JML7
  1429=OFF JML2
  0926=OFF JML4
  7291=OFF JML2
  9898=OFF JML4
  9793=OFF JML9
  9805=OFF JML1
  7872=OFF JML4
  3736=OFF JML5
  1989=OFF JML0
  8557=OFF JML3
  1165=OFF JML1
  7274=OFF JML3
  2800=OFF JML3
  5171=OFF JML1
  7695=OFF JML5
  1498=OFF JML7
  7850=OFF JML8
  4504=OFF JML0
  8580=OFF JML3
  4582=OFF JML8
  9586=OFF JML9
  8206=OFF JML4
  1428=OFF JML3
  2100=OFF JML7
  2772=OFF JML7
  0254=OFF JML7
  1094=OFF JML7
  5003=OFF JML0
  7383=OFF JML4
  4135=OFF JML8
  2986=OFF JML1
  0504=OFF JML0
  4174=OFF JML6
  0964=OFF JML6
  5456=OFF JML2
  2352=OFF JML8
  6173=OFF JML5
  6470=OFF JML7
  5706=OFF JML8
  3384=OFF JML5
  7151=OFF JML4
  7083=OFF JML2
  0903=OFF JML8
  5605=OFF JML4
  4548=OFF JML1
  0540=OFF JML2
  9809=OFF JML8
  8913=OFF JML6
  4353=OFF JML5
  5878=OFF JML9
  0376=OFF JML7*
  7316=OFF JML7
  2402=OFF JML3
  5538=OFF JML5
  4561=OFF JML2
  9818=OFF JML3
  0260=OFF JML2
  87p1=OFF JML2
  4922=OFF JML4
  0235=OFF JML7
  7492=OFF JML7
  9153=OFF JML3
  3692=OFF JML0
  3692=OFF JML1


  MAMPIR MBAH DI ROOM KAMI
  IKUTI DAN RAMAIKAN LOMBA
  2D HK DAN SGP 5LINE 1 KALI PUTARAN
  DENGAN HADIAH TOTAL 700RIBU

  http://dewajitugroup.online/hongkong-Kamis

 10. MANDALATOTO

  Z11

 11. PREDIKSI TOGEL HONGKONG KAMIS 06/AGUSTUS/2020

  BBFS 4D 3D : 0 1 2 3 6 7 8

  TOP BBFS 4D 3D : 0 2 6 7 8

  COLOK BEBAS : 2 & 6

  KEPALA : 2 6 7 8

  EKOR : 0 1 2 6 7 8

  ANGKA JADI 2D
  20*21*22*26*27*28
  60*61*62*66*67*68
  70*71*72*76*77*78
  80*81*82*86*87*88

  ANGKA TOP 2D
  22*26*27
  62*66*67
  72*76*77
  82*86*87

  TERSEDIA LOMBA 10 LINE (SGP) (HKG) (SDY)
  LOLOS 3 KALI BERTURUT TURUT DAPAT HADIAH 100.000

  SILAHKAN MAMPIR SOBAT DI ➠ https://sinarprediksi.org

  TERIMA KASIH ATAS ROOMNYA YANG NYAMAN INI SOBATKU
  DITUNGGU KUNJUNGAN BALIKNYA
  SALAM KOMPAK SELALU.

 12. MANDALATOTO

  Z11

 13. Prediksi Togel Hk Kamis 06 Agustus 2020
  AS = 5, 6, 7, 8, 9

  KOP = 0, 5, 6, 7, 8

  KEPALA = 1, 2, 3, 5, 9

  EKOR = 1, 3, 4, 5, 9

  ANGKA MAIN = 1, 2, 3

  COLOK BEBAS = 5

  TOP 2DIGIT =

  ( 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 39, 51, 53, 54, 55, 59, 91, 93, 94, 95, 99 )

  INVEST 2D 64 LINE =

  11 12 13 14 15 17 18 19

  21 22 23 24 25 27 28 29

  31 32 33 34 35 37 38 39

  51 52 53 54 55 57 58 59

  61 62 63 64 65 67 68 69

  71 72 73 74 75 77 78 79

  81 82 83 84 85 87 88 89

  91 92 93 94 95 97 98 99

  MAMPIR KE MARKAS KAMI : https://rajaprediksi.net/rekap-angka-ct/

 14. MANDALATOTO

  Z11

 15. MANDALATOTO

  Z11

 16. MANDALATOTO

  Z11

 17. PREDIKSI HK KAMIS

  5706 =01234678=j
  3384 =89012456=j
  7151 =23456890=j
  7083 =34567901=j
  0903 =56789123=j
  5605 =67890234=j
  4548 =67890234=j
  0540 =90123567=j
  9809 =67890234=j
  8913 =01234678=j
  4353 =67890234=j
  5878 =34567901=j
  0376 =56789123=j
  7316 =56789123=j
  2402 =45678012=j
  5538 =34567901=j
  4561 =67890234=j
  9818 =01234678=j
  0260 =34567901=j
  8701 =45678012=j
  4922 =89012456=j
  0235 =90123567=j
  7492 =45678012=j
  9153 =01234678=j
  3692 =01234678=j
  4206 =45678012=j

  top 2d blkg

  00*01*02*04*07*08*10*11*14*17*
  20*22*24*28*40*41*42*44*47*70*
  71*74*77*78*80*82*87*88*

  Mampir brow
  Suwun Roomnya booss

  Kunjungi Clik >>> angkaprize

 18. MANDALATOTO

  Z11

 19. PREDIKSI HK KAMIS

  4135 β™› 3467 β™› ai β™›
  2986 β™› 3467 β™› ai β™›
  0504 β™› 1245 β™› ai β™›
  4174 β™› 5689 β™› ai β™›
  0964 β™› 5689 β™› ai β™›
  5456 β™› 9023 β™› ai β™›
  2352 β™› 6790 β™› ai β™›
  6173 β™› 4578 β™› ai β™›
  6470 β™› 5689 β™› ai β™›
  5706 β™› 3467 β™› ai β™›
  3384 β™› 5689 β™› ai β™›
  7151 β™› 9023 β™› ai β™›
  7083 β™› 9023 β™› ai β™›
  0903 β™› 2356 β™› ai β™›
  5605 β™› 0134 β™› ai β™›
  4548 β™› 6790 β™› ai β™›
  0540 β™› 9023 β™› ai β™›
  9809 β™› 6790 β™› ai β™› pedot
  8913 β™› 6790 β™› ai β™› pedot
  4353 β™› 3467 β™› ai β™›
  5878 β™› 7801 β™› ai β™›
  0376 β™› 2356 β™› ai β™›
  7316 β™› 2356 β™› ai β™›
  2402 β™› 9023 β™› ai β™›
  5538 β™› 6790 β™› ai β™›
  4561 β™› 5689 β™› ai β™›
  9818 β™› 5689 β™› ai β™›
  0260 β™› 6790 β™› ai β™›
  8701 β™› 2356 β™› ai β™›
  4922 β™› 9023 β™› ai β™›
  0235 β™› 8912 β™› ai β™›
  7492 β™› 5689 β™› ai β™›
  9153 β™› 5689 β™› ai β™›
  3692 β™› 6790 β™› ai β™›
  4206 β™› 7801 β™› ai β™›

  bom 2d blkg

  01*05*06*12*13*14*16*
  21*28*31*41*58*91*

  Mampir brow
  Suwun Roomnya booss

  Kunjungi Clik >>> exitoteam

 20. MANDALATOTO

  Z11

 21. HK JUMAT

  5171 =[ 345678 CT

  7695 =[ 901234 CT

  1498 =[ 012345 CT

  7850 =[ 456789 CT

  4504 =[ 789012 CT

  8580 =[ 901234 CT

  4582 =[ 345678 CT

  9586 =[ 901234 CT

  8306 =[ 123456 CT

  1428 =[ 567890 CT

  2100 =[ 567890 CT

  2772 =[ 789012 CT

  0254 =[ 901234 CT

  1094 =[ 123456 CT

  5003 =[ 345678 CT

  7383 =[ 345678 CT

  4135 =[ 234567 CT

  2986 =[ 234567 CT

  0504 =[ 456789 CT

  4174 =[ 567890 CT

  0964 =[ 345678 CT

  5456 =[ 345678 CT

  2352 =[ 345678 CT

  6173 =[ 567890 CT

  6470 =[ 123456 CT

  5706 =[ 234567 CT

  3384 =[ 901234 CT

  7151 =[ 567890 CT

  7083 =[ 345678 CT

  0903 =[ 012346 CT

  5605 =[ 234567 CT

  4548 =[ 234567 CT

  8540 =[ 456789 CT

  9809 =[ 789012 CT

  8913 =[ 901234 CT

  4353 =[ 890123 CT

  5878 =[ 234567 CT

  0376 =[ 234567 CT

  7316 =[ 789012 CT

  2402 =[ 567892 CT

  5538 =[ 567890 CT

  4561 =[ 123456 CT

  9818 =[ 789012 CT

  0260 =[ 012345 CT

  8701 =[ 678901 TT

  4922 =[ 901234 CT

  0235 =[ 012345 CT

  7492 =[ 123456 CT

  9153 =[ 456789 CT

  3692 =[ 123456 CT

  4206 =[ 234567 CT
  E

  5706 =[ 3470 AI

  3384 =[ 4529 AI

  7151 =[ 2385 AI

  7083 =[ 1014 AI

  0903 =[ 9014 AI

  5605 =[ 3470 AI

  4548 =[ 1014 AI

  8540 =[ 0107 AI

  9809 =[ 3470 AI

  8913 =[ 1258 AI

  4353 =[ 6741 AI

  5878 =[ 5692 AI

  0376 =[ 5692 AI

  3716 =[ 4529 AI

  2402 =[ 3470 AI

  5538 =[ 1258 AI

  4561 =[ 0107 AI

  9818 =[ 3470 AI

  0260 =[ 6741 AI

  8701 =[ 5692 AI

  4922 =[ 2385 AI

  0235 =[ 7836 AI

  7492 =[ 2385 AI

  9153 =[ 3470 AI

  3692 =[ 5692 AI

  4206 =[ 4529 AI
  Cacb

  Patah lagi buang

  https://treksantuy.com/hk/hk-kamis

 22. MANDALATOTO

  Z11

 23. Prediksi HKG KAMIS

  3384 => 6789 => Ai dpn
  7151 => 9012 => Ai dpn
  7083 => 6789 => Ai dpn
  0903 => 4567 => Ai dpn
  5605 => 1234 => Ai dpn
  4548 => 7890 => Ai dpn
  0540 => 6789 => Ai dpn
  9809 => 9012 => Ai dpn
  8913 => 3456 => Ai dpn
  4353 => 8901 => Ai dpn
  5878 => 7890 => Ai dpn
  0376 => 7890 => Ai dpn
  7316 => 1234 => Ai dpn
  2402 => 2345 => Ai dpn
  5538 => 4567 => Ai dpn
  4561 => 6789 => Ai dpn
  9818 => 9012 => Ai dpn
  0260 => 6789 => Ai dpn
  8701 => 4567 => Ai dpn
  4922 => 2345 => Ai dpn
  0235 => 7890 => Ai dpn
  7492 => 1234 => Ai dpn
  9153 => 0123 => Ai dpn
  3692 => 2345 => Ai dpn
  4206 => 3456 => Ai dpn

  => Boom Depan =>

  25*35*36*38*48*56*57*58*61*65*
  67*84*85*

  Kunjungi Rumah Baru Kami : http://tigaprediksi.com/

 24. MANDALATOTO

  Z11

 25. Prediksi HKG KAMIS

  0903 = 03456789 =C
  5605 = 69012345 =C
  4548 = 70123456 =C
  0540 = 36789012 =C
  9809 = 58901234 =C
  8913 = 70123456 =C
  4353 = 47890123 =C
  5878 = 58901234 =C
  0376 = 36789012 =C
  7316 = 14567890 =C
  2402 = 14567890 =C
  5538 = 25678901 =C
  4561 = 14567890 =C
  9818 = 25678901 =C
  0260 = 81234567 =C
  8701 = 92345678 =C
  4922 = 36789012 =C
  0235 = 03456789 =C
  7492 = 81234567 =C
  9153 = 25678901 =C
  3692 = 81234567 =C
  4206 = 69012345 =C

  Off As = 90
  Off Cop = 78

  Invest 2D dpn

  10*11*12*13*14*15*16*19*
  20*21*22*23*24*25*26*29*
  30*31*32*33*34*35*36*39*
  40*41*42*43*44*45*46*49*
  50*51*52*53*54*55*56*59*
  60*61*62*63*64*65*66*69*
  70*71*72*73*74*75*76*79*
  80*81*82*83*84*85*86*89*

  Matur Suwun Boss Roomnya…Tetap UPS
  (Utamakan Pasang Seribu)

  SALAM JACKPOT

  Lebih Lengkapnya kunjungi Gubuk Kami
  Clik >>> vegaspredictions

 26. MANDALATOTO

  Z11

 27. Prediksi HKG KAMIS

  3384 = 6789 = Ai dpn
  7151 = 9012 = Ai dpn
  7083 = 6789 = Ai dpn
  0903 = 4567 = Ai dpn
  5605 = 1234 = Ai dpn
  4548 = 7890 = Ai dpn
  0540 = 6789 = Ai dpn
  9809 = 9012 = Ai dpn
  8913 = 3456 = Ai dpn
  4353 = 8901 = Ai dpn
  5878 = 7890 = Ai dpn
  0376 = 7890 = Ai dpn
  7316 = 1234 = Ai dpn
  2402 = 2345 = Ai dpn
  5538 = 4567 = Ai dpn
  4561 = 6789 = Ai dpn
  9818 = 9012 = Ai dpn
  0260 = 6789 = Ai dpn
  8701 = 4567 = Ai dpn
  4922 = 2345 = Ai dpn
  0235 = 7890 = Ai dpn
  7492 = 1234 = Ai dpn
  9153 = 0123 = Ai dpn
  3692 = 2345 = Ai dpn
  4206 = 3456 = Ai dpn

  BOOm 2d depan

  Off As = 17
  Off Cop = 24
  Off Tardal Dpn = 60
  Off JD = 45
  AiD = 3481
  AiD = 3456

  33*35*37*38*39*43*45*
  47*48*51*53*83*93*

  trima kasih roomnya bosskuh..
  semua hanya prediksi ga ada yg abadi..

  yuk mampir di room kami https://paitosydneyhongkong.com/

 28. MANDALATOTO

  Z11

 29. PREDIKSI ANGKA JITU HK MALAM INI
  /

  7316 =
  2402 = 328980 k
  5538 = 764124 k
  4561 = 215679 k
  9818 = 659213 k
  0260 = 542402 k
  8701 = 215679 k
  4922 = 986346 k
  0235 = 328980 k
  0692 = 215679 k
  9153 = 215679 k
  3692 = 100124 k
  4206 = 659013 k
  /
  ca-kb
  //

  9809 =
  8913 = 3215876 E
  4353 = 4326987 E
  5878 = 4326987 E
  0376 = 4326987 E
  7316 = 4326987 E
  2402 = 3215876 E
  5538 = 8760321 E
  4561 = 4326987 E
  9818 = 5437098 E
  0260 = 1093654 E
  8701 = 7659210 E
  4922 = 2104765 E
  0235 = 7659210 E
  7492 = 5437098 E
  9153 = 3215876 E
  3692 = 7659210 E
  4206 = 6548109 E
  /
  ka-eb
  /
  POLA PILIHAN 2D INVES = 013569 K VS 0145689 E NO BB
  /
  FINAL 2D JAM 20 ; 30 = DI TUNGGU YA
  /
  LINE 2D PILIHAN = 1x * 9x
  /
  BOOOMM,, GAES,, 2D 3D 4D =
  /
  Yg lai cadangan anti mencret, haha,,,
  /
  SEMOGA BANDOT GAK MAIN JUNKIR BALIK LG
  KAYAK SEMALAM ,hahaha

 30. MANDALATOTO

  Z11

 31. MANDALATOTO

  Z11

 32. MANDALATOTO

  Z11

 33. Prediksi Toko303 Hongkong Tgl 06 Agustus 2020

  Angka Main : 9130
  Angka Ikut : 7645
  Colok Makau : 31 / 50
  Colok Bebas : 7 / 4
  As : 6
  Kop : 1
  Kepala : 7 / 9
  Ekor : 504
  Pola 3D : 0xx / 5xx / 4xx
  TOP JITU 2D :
  19*14*16*76*03
  36*48*49*59*57
  26*28*89*79*58

  UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI
  TERIMA KASIH ROOMNYA MASTER
  >>> https://toko303.com/ <<<

 34. MANDALATOTO

  Z11

 35. MANDALATOTO

  Z11

 36. MANDALATOTO

  Z11

 37. MANDALATOTO

  Z11

 38. MANDALATOTO

  Z11

 39. MANDALATOTO

  Z11

 40. MANDALATOTO

  Z11

 41. PREDIKSI HONGKONG KAMIS 06 AGUSTUS 2020
  LEMAH EKOR

  0903 = 1 9 2 => 5

  5605 = 0 2 4 => 8

  4548 = 1 9 2 => 0

  0540 = 3 3 0 => 9

  9809 = 6 0 7 => 3

  8913 = 8 8 9 => 3

  4353 = 1 9 2 => 8

  5878 = 0 2 4 => 6

  0376 = 8 8 9 => 6

  7316 = 6 0 7 => 2

  2402 = 6 0 7 => 8

  5538 = 9 7 5 => 1

  4561 = 6 0 7 => 8

  9818 = 7 5 6 => 0

  0260 = 6 0 7 => 1

  8701 = 5 1 8 => 2

  4922 = 4 6 3 => 5

  0235 = 6 0 7 => 2

  7492 = 8 8 9 => 3

  9153 = 6 0 7 => 2

  3692 = 5 1 8 => 6

  4206 = 9 1 5 => ?

  TERIMA KASIH TEMPATNYA…
  UNTUK TRACK LENGKAP SILAHKAN MAMPIR KE TEMPAT KAMI MBAH..
  https://rajapaito.info/rekap-angka-3d/

 42. MANDALATOTO

  Z11

 43. HONGKONG KAMIS

  9586=>AI80367
  8206=>AI46923
  1428=>AI24701
  2100=>AI02589
  2772=>AI91478
  0254=>AI68145
  1094=>AI46923
  5003=>AI46923
  7383=>AI79256
  4135=>AI46923
  2986=>AI91478
  0504=>AI80367
  4174=>AI57034
  0964=>AI80367
  5456=>AI35812
  2352=>AI57034
  6173=>AI91478
  6470=>AI24701
  5706=>AI91478
  3384=>AI91478
  7151=>AI46923
  7083=>AI80367
  0903=>AI68145
  5605=>AI91478
  4548=>AI80367
  0540=>AI46923
  9809=>AI91478
  8913=>AI35812
  4353=>AI35812
  5878=>AI13690
  0376=>AI13690
  7316=>AI24701
  2402=>AI68145
  5538=>AI24701
  4561=>AI68145
  9818=>AI79256
  0260=>AI24701
  8701=>AI46923
  4922=>AI57034
  0235=>AI02589
  7492=>AI79256
  9153=>AI24701
  3692=>AI13690
  4206=>AI80367


  MAMPIR MBAH DI ROOM KAMI
  IKUTI DAN RAMAIKAN LOMBA
  2D HK DAN SGP 5LINE 1 KALI PUTARAN
  DENGAN HADIAH TOTAL 700RIBU

  HONGKONG KAMIS

 44. MANDALATOTO

  Z11

 45. PREDIKSI HKG KAMIS

  A5iX-K6=ML
  7383 : 5890 ai
  4135 : 6901 ai
  2986 : 1456 ai
  0504 : 7012 ai
  4174 : 6901 ai
  0964 : 1456 ai
  5456 : 8123 ai
  2352 : 9234 ai
  6173 : 7012 ai
  6470 : 6901 ai
  5706 : 0345 ai
  3384 : 6901 ai
  7151 : 8123 ai
  7083 : 0345 ai
  0903 : 5890 ai
  5605 : 4789 ai
  4548 : 0345 ai
  0540 : 9234 ai
  9809 : 9234 ai
  8913 : 2567 ai
  4353 : 7012 ai
  5878 : 1456 ai
  0376 : 2567 ai
  7316 : 9234 ai
  2402 : 4789 ai
  5538 : 3678 ai
  4561 : 6901 ai
  9818 : 3678 ai
  0260 : 0345 ai
  8701 : 2567 ai
  4922 : 0345 ai
  0235 : 6901 ai
  7492 : 8123 ai
  9153 : 9234 ai
  3692 : 7012 ai
  4206 : 9234 ai

  β€’
  TETAP UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI BRO
  Selengkapnya klik : https://pangeranjitu.com
  Thk brother

 46. MANDALATOTO

  Z11

 47. MANDALATOTO

  Z11

 48. PREDIKSI HONGKONG KAMIS HARI INI 06 agustus 2020
  ANGKA MAIN 2347
  ANGKA IKUT 24
  SHIO OFF= 02,10
  KEPALA-BESAR= 56789
  EKOR-KECIL= 01234
  HOT 2D
  52*54*64*72*84*92
  TOP 2D
  12*14*21*23*25*27*29*32*34*41
  43*45*47*49*52*54*72*74*92*94
  INVEST 2D
  02*03*04*07*12*13*14*17*20*21
  22*23*24*25*26*27*28*29*30*31
  32*33*34*35*36*37*38*39*40*41
  42*43*44*45*46*47*48*49*52*53
  54*57*62*63*64*67*70*71*72*73
  74*75*76*77*78*79*82*83*84*87
  92*93*94*97

  terima kasih tempatnya kang
  visit my blog http://omzzet.us/prediksi-hongkong/prediksi-hk-kamis/

 49. MANDALATOTO

  Z11

 50. MANDALATOTO

  Z11

 51. HONGKONG HARI KAMIS TANGGAL 06 / 08 / 2020

  BBFS 2D 3D 4D : 8 2 6 4 9 5 1

  KEPALA : 2 8 4 6

  EKOR : 9 2 6 5 8 1

  COLOK BEBAS : 2 & 8

  ANGKA JADI 2D
  29 22 26 25 28 21
  89 82 86 85 88 81
  49 42 46 45 48 41
  69 62 66 65 68 61
  ( ANGKA TOP 2D )
  28 82 68 42
  69 61 65 49
  46 45 21 61

  ADA LOMBA 12 LINE ( SDY SGP HKG )
  HADIAH
  TAHAP 3 : 100.000
  TAHAP 4 : 100.000
  TAHAP 5 : 200.000
  YANG GUGUR TAHAP KE 4 .TETAP MENDAPATKAN
  HADIAH : 100.000
  SILAHKAN MAMPIR DI ROOM KAMI ; ➽ http://sinarpredictor.com
  MAKASI TEMPAT NYA ADMIN SOBAT
  (SALAM KOMPAT SELALU )

 52. MANDALATOTO

  Z11

 53. PREDIKSI HONGKONG
  KAMIS 06-08-2020

  KEPALA LEMAH
  7083 =
  0903 = 45 => 0
  5605 = 89 => 4
  4548 = 89 => 4
  0540 = 45 => 0
  9809 = 24 => 1
  8913 = 21 => 5
  4353 = 63 => 7
  5878 = 63 => 7
  0376 = 34 => 1
  7316 = 69 => 0
  2402 = 66 => 3
  5538 = 18 => 6
  4561 = 37 => 1
  9818 = 07 => 6
  0260 = 26 => 0
  8701 = 09 => 2
  4922 = 11 => 3
  0235 = 88 => 9
  7492 = 33 => 5
  9153 = 44 => 9
  3692 = 68 => 0
  4206 = 89 => ?

  EKOR LEMAH
  7083 =
  0903 = 27 => 5
  5605 = 93 => 8
  4548 = 36 => 0
  0540 = 36 => 9
  9809 = 71 => 3
  8913 = 71 => 3
  4353 = 61 => 8
  5878 = 24 => 6
  0376 = 44 => 6
  7316 = 09 => 2
  2402 = 03 => 8
  5538 = 75 => 1
  4561 = 55 => 8
  9818 = 33 => 0
  0260 = 45 => 1
  8701 = 55 => 2
  4922 = 12 => 5
  0235 = 46 => 2
  7492 = 45 => 3
  9153 = 69 => 2
  3692 = 88 => 6
  4206 = 33 => ?

  JUMLAH LEMAH 2D
  7083 =
  0903 = 4 => 5
  5605 = 1 => 3
  4548 = 9 => 4
  0540 = 5 => 9
  9809 = 7 => 4
  8913 = 1 => 8
  4353 = 8 => 6
  5878 = 6 => 4
  0376 = 6 => 7
  7316 = 4 => 2
  2402 = 9 => 2
  5538 = 8 => 7
  4561 = 2 => 9
  9818 = 7 => 8
  0260 = 6 => 1
  8701 = 2 => 4
  4922 = 3 => 8
  0235 = 7 => 2
  7492 = 1 => 8
  9153 = 4 => 2
  3692 = 1 => 6
  4206 = 6 => ?

  SHIO LEMAH
  7083 =
  0903 = 01 => 05
  5605 = 10 => 12
  4548 = 06 => 04
  0540 = 12 => 09
  9809 = 03 => 01
  8913 = 11 => 05
  4353 = 02 => 06
  5878 = 09 => 04
  0376 = 12 => 04
  7316 = 08 => 02
  2402 = 03 => 02
  5538 = 11 => 01
  4561 = 05 => 06
  9818 = 06 => 12
  0260 = 04 => 01
  8701 = 04 => 10
  4922 = 02 => 11
  0235 = 02 => 08
  7492 = 01 => 05
  9153 = 06 => 08
  3692 = 12 => 06
  4206 = 01 => ??

  KUMAT 2D
  7083 =
  0903 = 323 => 05
  5605 = 353 => 48
  4548 = 068 => 40
  0540 = 004 => 09
  9809 = 449 => 13
  8913 = 341 => 53
  4353 = 363 => 78
  5878 = 238 => 76
  0376 = 707 => 16
  7316 = 086 => 02
  2402 = 260 => 38
  5538 = 803 => 61
  4561 = 431 => 18
  9818 = 338 => 60
  0260 = 038 => 01
  8701 = 156 => 22
  4922 = 862 => 35
  0235 = 025 => 92
  7492 = 928 => 53
  9153 = 313 => 92
  3692 = 382 => 06
  4206 = 380 => ??

  KUMAT 2D
  7083 =
  0903 = 558 => 05
  5605 = 037 => 48
  4548 = 874 => 40
  0540 = 460 => 09
  9809 = 780 => 13
  8913 = 651 => 53
  4353 = 585 => 78
  5878 = 507 => 76
  0376 = 356 => 16
  7316 = 714 => 02
  2402 = 040 => 38
  5538 = 489 => 61
  4561 = 615 => 18
  9818 = 158 => 60
  0260 = 067 => 01
  8701 = 070 => 22
  4922 = 124 => 35
  0235 = 034 => 92
  7492 = 039 => 53
  9153 = 516 => 92
  3692 = 159 => 06
  4206 = 076 => ??

  terima kasih lapaknya gan
  untuk prediksi lengkapnya
  silahkan mampir ke markas kami
  https://paito.online/

 54. MANDALATOTO

  Z11

 55. prediksi hongkong
  kamis 06-08-2020

  kumat 2d
  7850 =
  4504 = 5195 => 80
  8580 = 4580 => 82
  4582 = 2769 => 86
  9586 = 9382 => 06
  8206 = 4368 => 28
  1428 = 2746 => 00
  2100 = 3556 => 72
  2772 = 1628 => 54
  0254 = 8452 => 94
  1094 = 5096 => 03
  5003 = 2214 => 83
  7383 = 1326 => 35
  4135 = 2108 => 86
  2986 = 9786 => 04
  0504 = 9346 => 74
  4174 = 4251 => 64
  0964 = 1272 => 56
  5456 = 1836 => 52
  2352 = 8075 => 73
  6173 = 8653 => 70
  6470 = 5178 => 06
  5706 = 2065 => 84
  3384 = 8307 => 51
  7151 = 2651 => 83
  7083 = 4259 => 03
  0903 = 2621 => 05
  5605 = 4610 => 48
  4548 = 5379 => 40
  0540 = 2460 => 09
  9809 = 0449 => 13
  8913 = 4413 => 53
  4353 = 0585 => 78
  5878 = 3238 => 76
  0376 = 5356 => 16
  7316 = 6086 => 02
  2402 = 4062 => 38
  5538 = 4489 => 61
  4561 = 4131 => 18
  9818 = 6383 => 60
  0260 = 2380 => 01
  8701 = 3561 => 22
  4922 = 0862 => 35
  0235 = 6025 => 92
  7492 = 4928 => 53
  9153 = 5165 => 92
  3692 = 3832 => 06
  4206 = 3086 => ??

  terima kasih roomnya bos
  silahkan berkunjung…
  https://rajapaito.vip/paito-warna-hk-6d/

 56. MANDALATOTO

  Z11


 57. OFF SHIO HK

  S-KciX-Cg
  6126= [11]_OFF SHIO
  1399= [11]_OFF SHIO
  5591= [01]_OFF SHIO
  2902= [07]_OFF SHIO
  3412= [10]_OFF SHIO
  2834= [01]_OFF SHIO
  4309= [02]_OFF SHIO
  2047= [02]_OFF SHIO
  0782= [07]_OFF SHIO
  5617= [07]_OFF SHIO
  5833= [10]_OFF SHIO
  6336= [11]_OFF SHIO
  9005= [02]_OFF SHIO
  1581= [05]_OFF SHIO
  8595= [11]_OFF SHIO
  9832= [12]_OFF SHIO
  7966= [01]_OFF SHIO
  4595= [02]_OFF SHIO
  0949= [10]_OFF SHIO
  0176= [10]_OFF SHIO
  0507= [01]_OFF SHIO
  6323= [03]_OFF SHIO
  1295= [01]_OFF SHIO
  7467= [11]_OFF SHIO
  3564= [02]_OFF SHIO
  0736= [07]_OFF SHIO
  7394= [01]_OFF SHIO
  0493= [02]_OFF SHIO
  5610= [11]_OFF SHIO
  6046= [07]_OFF SHIO
  7927= [10]_OFF SHIO
  6235= [11]_OFF SHIO
  8200= [01]_OFF SHIO
  9795= [01]_OFF SHIO
  5079= [10]_OFF SHIO
  8575= [01]_OFF SHIO
  4615= [04]_OFF SHIO
  7693= [07]_OFF SHIO
  9358= [01]_OFF SHIO
  9357= [12]_OFF SHIO
  3023= [07]_OFF SHIO
  4435= [02]_OFF SHIO
  3415= [10]_OFF SHIO
  6719= [11]_OFF SHIO
  9489= [12]_OFF SHIO
  9209= [12]_OFF SHIO
  6598= [12]_OFF SHIO
  0019= [10]_OFF SHIO
  3354= [07]_OFF SHIO
  7539= [10]_OFF SHIO
  0260= [01]_OFF SHIO
  0639= [03]_OFF SHIO
  1332= [01]_OFF SHIO
  7164= [05]_OFF SHIO
  1870= [02]_OFF SHIO
  2463= [01]_OFF SHIO
  6816= [07]_OFF SHIO
  2646= [02]_OFF SHIO
  9021= [12]_OFF SHIO
  3792= [05]_OFF SHIO
  9193= [10]_OFF SHIO
  0678= [07]_OFF SHIO
  2001= [01]_OFF SHIO
  5270= [01]_OFF SHIO
  5663= [02]_OFF SHIO
  6800= [02]_OFF SHIO
  5684= [07]_OFF SHIO
  9614= [10]_OFF SHIO
  6472= [12]_OFF SHIO
  6876= [01]_OFF SHIO
  7094= [01]_OFF SHIO
  4130= [03]_OFF SHIO
  0977= [11]_OFF SHIO
  7701= [11]_OFF SHIO
  5241= [11]_OFF SHIO
  7946= [12]_OFF SHIO
  7103= [06]_OFF SHIO
  1564= [05]_OFF SHIO
  8262= [01]_OFF SHIO
  9732= [03]_OFF SHIO
  8601= [10]_OFF SHIO
  6399= [10]_OFF SHIO
  6341= [01]_OFF SHIO
  2188= [10]_OFF SHIO
  4626= [04]_OFF SHIO
  2477= [01]_OFF SHIO
  0893= [10]_OFF SHIO
  4290= [10]_OFF SHIO
  9308= [10]_OFF SHIO
  9328= [12]_OFF SHIO
  6217= [10]_OFF SHIO
  4113= [12]_OFF SHIO
  6801= [11]_OFF SHIO
  7243= [01]_OFF SHIO
  2840= [11]_OFF SHIO
  6034= [03]_OFF SHIO
  2654= [04]_OFF SHIO
  8641= [04]_OFF SHIO
  6820= [05]_OFF SHIO
  7320= [04]_OFF SHIO
  0613= [10]_OFF SHIO
  9640= [04]_OFF SHIO
  5908= [07]_OFF SHIO
  8084= [12]_OFF SHIO
  7120= [12]_OFF SHIO
  9180= [07]_OFF SHIO
  4185= [10]_OFF SHIO
  8291= [12]_OFF SHIO
  0256= [03]_OFF SHIO
  3014= [01]_OFF SHIO
  7289= [10]_OFF SHIO
  3432= [02]_OFF SHIO
  3741= [11]_OFF SHIO
  0286= [03]_OFF SHIO
  6073= [04]_OFF SHIO
  3765= [12]_OFF SHIO
  7013= [07]_OFF SHIO
  6625= [12]_OFF SHIO
  3754= [10]_OFF SHIO
  5679= [02]_OFF SHIO
  7893= [07]_OFF SHIO
  4725= [02]_OFF SHIO
  3399= [01]_OFF SHIO
  4365= [10]_OFF SHIO
  2521= [12]_OFF SHIO
  1700= [02]_OFF SHIO
  7478= [10]_OFF SHIO
  2182= [11]_OFF SHIO
  9065= [10]_OFF SHIO
  3815= [07]_OFF SHIO
  3694= [01]_OFF SHIO
  4009= [10]_OFF SHIO
  6952= [07]_OFF SHIO
  4069= [01]_OFF SHIO
  4319= [07]_OFF SHIO
  2858= [04]_OFF SHIO
  9550= [07]_OFF SHIO
  3651= [07]_OFF SHIO
  7826= [06]_OFF SHIO
  1212= [07]_OFF SHIO
  3498= [01]_OFF SHIO
  3874= [11]_OFF SHIO
  4278= [10]_OFF SHIO
  8406= [01]_OFF SHIO
  3421= [03]_OFF SHIO
  3336= [12]_OFF SHIO
  1339= [12]_OFF SHIO
  2382= [07]_OFF SHIO
  1894= [03]_OFF SHIO
  3108= [10]_OFF SHIO
  4289= [07]_OFF SHIO
  2954= [11]_OFF SHIO
  8822= [07]_OFF SHIO
  6195= [12]_OFF SHIO
  4272= [10]_OFF SHIO
  4861= [12]_OFF SHIO
  5564= [07]_OFF SHIO
  8691= [05]_OFF SHIO
  2579= [04]_OFF SHIO
  0977= [12]_OFF SHIO
  7553= [07]_OFF SHIO
  1787= [03]_OFF SHIO
  0655= [02]_OFF SHIO
  7690= [12]_OFF SHIO
  0068= [02]_OFF SHIO
  4828= [02]_OFF SHIO
  4510= [01]_OFF SHIO
  0705= [07]_OFF SHIO
  5633= [07]_OFF SHIO
  8711= [10]_OFF SHIO
  4205= [05]_OFF SHIO
  7988= [11]_OFF SHIO
  9282= [07]_OFF SHIO
  8007= [01]_OFF SHIO
  1969= [12]_OFF SHIO
  5979= [11]_OFF SHIO
  2177= [10]_OFF SHIO
  0698= [04]_OFF SHIO
  2343= [07]_OFF SHIO
  8550= [01]_OFF SHIO
  9736= [07]_OFF SHIO
  6275= [06]_OFF SHIO
  6263= [04]_OFF SHIO
  7111= [01]_OFF SHIO
  3457= [11]_OFF SHIO
  9010= [10]_OFF SHIO
  6287= [04]_OFF SHIO
  0013= [01]_OFF SHIO
  2051= [10]_OFF SHIO
  1455= [02]_OFF SHIO
  8038= [01]_OFF SHIO
  4782= [07]_OFF SHIO
  8533= [10]_OFF SHIO
  5352= [12]_OFF SHIO
  2495= [05]_OFF SHIO
  8732= [01]_OFF SHIO
  4241= [01]_OFF SHIO
  4239= [10]_OFF SHIO
  0302= [01]_OFF SHIO
  8189= [02]_OFF SHIO
  8287= [10]_OFF SHIO
  9795= [01]_OFF SHIO
  1707= [10]_OFF SHIO
  0171= [11]_OFF SHIO
  5672= [11]_OFF SHIO
  9677= [10]_OFF SHIO
  8534= [07]_OFF SHIO
  0680= [02]_OFF SHIO
  3579= [10]_OFF SHIO
  9330= [11]_OFF SHIO
  9441= [01]_OFF SHIO
  6344= [11]_OFF SHIO
  3400= [01]_OFF SHIO
  7654= [12]_OFF SHIO
  6775= [07]_OFF SHIO
  1429= [12]_OFF SHIO
  0926= [11]_OFF SHIO
  7291= [01]_OFF SHIO
  9898= [12]_OFF SHIO
  9793= [11]_OFF SHIO
  9805= [12]_OFF SHIO
  7872= [07]_OFF SHIO
  3736= [01]_OFF SHIO
  1989= [07]_OFF SHIO
  8557= [07]_OFF SHIO
  1165= [01]_OFF SHIO
  7274= [05]_OFF SHIO
  2800= [04]_OFF SHIO
  5171= [02]_OFF SHIO
  7695= [01]_OFF SHIO
  1498= [12]_OFF SHIO
  7850= [12]_OFF SHIO
  4504= [11]_OFF SHIO
  8580= [05]_OFF SHIO
  4582= [01]_OFF SHIO
  9586= [12]_OFF SHIO
  8206= [10]_OFF SHIO
  1428= [02]_OFF SHIO
  2100= [07]_OFF SHIO
  2772= [11]_OFF SHIO
  0254= [07]_OFF SHIO
  1094= [12]_OFF SHIO
  5003= [11]_OFF SHIO
  7383= [07]_OFF SHIO
  4135= [01]_OFF SHIO
  2986= [01]_OFF SHIO
  0504= [12]_OFF SHIO
  4174= [02]_OFF SHIO
  0964= [11]_OFF SHIO
  5456= [10]_OFF SHIO
  2352= [05]_OFF SHIO
  6173= [02]_OFF SHIO
  6470= [02]_OFF SHIO
  5706= [10]_OFF SHIO
  3384= [04]_OFF SHIO
  7151= [10]_OFF SHIO
  7083= [07]_OFF SHIO
  0903= [10]_OFF SHIO
  5605= [06]_OFF SHIO
  4548= [11]_OFF SHIO
  0540= [11]_OFF SHIO
  9809= [04]_OFF SHIO
  8913= [06]_OFF SHIO
  4353= [01]_OFF SHIO
  5878= [07]_OFF SHIO
  0376= [02]_OFF SHIO
  7316= [12]_OFF SHIO
  2402= [03]_OFF SHIO
  5538= [12]_OFF SHIO
  4561= [11]_OFF SHIO
  9818= [07]_OFF SHIO
  0260= [11]_OFF SHIO
  8701= [12]_OFF SHIO
  4922= [12]_OFF SHIO
  0235= [07]_OFF SHIO
  7492= [11]_OFF SHIO
  9153= [07]_OFF SHIO
  3692= [11]_OFF SHIO
  4206= [04]_OFF SHIO

  ||
  ||
  TERIMA KASIH LAPAK SHARE NYA
  SALKOMSEL
  ||
  SABUMI ANGKA HK-KAMIS

 58. MANDALATOTO

  Z11

 59. PREDIKSI HK KAMIS
  06 AGUSTUS 2020

  LEMAH KEPALA
  Ca N6 + Ea Mb + Kc

  5605 = 1 6 8 => 4

  4548 = 5 0 2 => 4

  0540 = 1 6 8 => 0

  9809 = 9 4 6 => 1

  8913 = 2 7 9 => 5

  4353 = 9 4 6 => 7

  5878 = 9 4 6 => 7

  0376 = 5 0 2 => 1

  7316 = 7 2 4 => 0

  2402 = 9 4 6 => 3

  5538 = 4 9 1 => 6

  4561 = 2 7 9 => 1

  9818 = 8 3 5 => 6

  0260 = 7 2 4 => 0

  8701 = 4 9 1 => 2

  4922 = 2 7 9 => 3

  0235 = 8 3 5 => 9

  7492 = 3 8 0 => 5

  9153 = 8 3 5 => 9

  3692 = 1 6 8 => 0

  4206 = 8 3 5 => ?

  TRACK LENGKAP KUNJUNGI https://angka.group/rumus-harian/

 60. MANDALATOTO

  Z11

 61. PREDIKSI HONGKONG KAMIS
  06-08-2020

  LEMAH EKOR
  Ca T2 + Ad Idx + Kc N2
  5605 = 9 7 5 => 8

  4548 = 1 9 2 => 0

  0540 = 2 4 1 => 9

  9809 = 6 0 7 => 3

  8913 = 8 8 9 => 3

  4353 = 9 7 5 => 8

  5878 = 3 3 0 => 6

  0376 = 9 7 5 => 6

  7316 = 7 5 6 => 2

  2402 = 6 0 7 => 8

  5538 = 7 5 6 => 1

  4561 = 7 5 6 => 8

  9818 = 2 4 1 => 0

  0260 = 4 6 3 => 1

  8701 = 3 3 0 => 2

  4922 = 3 3 0 => 5

  0235 = 6 0 7 => 2

  7492 = 2 4 1 => 3

  9153 = 4 6 3 => 2

  3692 = 0 2 4 => 6

  4206 = 6 0 7 => ?

  UNTUK TRACK LENGKAP MAMPIR https://vegasgrouppaito.com/rumus-harian-lengkap/

 62. MANDALATOTO

  Z11

 63. HK KAMIS 06-08-2020

  AI : 1975

  AK : 1975863

  β€”β€”β€”β€”-

  Pola Line 2d

  β€”β€”β€”β€”β€”β€”

  1x x1

  9x x9

  7x x7

  5x x5

  β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

  19 17 15 18 16 13 BB

  97 95 98 96 93 BB

  75 78 76 73 BB

  58 56 53 BB

  86 83 BB

  63 BB

  Tetap Utamakan Prediksi Anda

  ➑ http://www.zeus4d.club

 64. MANDALATOTO

  Z11

 65. PREDIKSI TOGEL HK KAMIS
  06 AGUSTUS 2020

  AS LEMAH
  Ca N3 – Ea Ml + Kd N1
  5605 = 7 2 => 4

  4548 = 5 5 => 0

  0540 = 6 4 => 9

  9809 = 9 0 => 8

  8913 = 7 2 => 4

  4353 = 3 6 => 5

  5878 = 8 1 => 0

  0376 = 4 9 => 7

  7316 = 6 4 => 2

  2402 = 0 3 => 5

  5538 = 2 7 => 4

  4561 = 5 5 => 9

  9818 = 2 7 => 0

  0260 = 4 9 => 8

  8701 = 9 0 => 4

  4922 = 8 1 => 0

  0235 = 6 4 => 7

  7492 = 2 7 => 9

  9153 = 4 9 => 3

  3692 = 8 1 => 4

  4206 = 9 0 => ?

  UNTUK TRACK LENGKAP https://paitowarna.top/paito-warna/

 66. MANDALATOTO

  Z11

 67. KONG KAMIS
  pola pendek minggian
  e1+j2-t1-up
  1969-6
  6275-3k-234567
  2051-6k-123456
  8732-5k-567890
  1707-7k-890123
  9330-3k-012345
  0926-8k-789012
  1989-3k-890123
  1498-8k-789012
  1428-1k-890123
  4135-8k-678901
  6173-1k-567890
  5605-5k-789012
  0376-4k-890123
  8701-1k-678901

  Pola pendek EKOR
  a1+c2-t1-up
  8732
  1707e-567890
  9330e-345678
  0926e-890123
  1989e-890123
  1498e-456789
  1428e-456789
  4135e-123456
  6173e-456789
  5605e-234567
  0376e-789012
  8701e-678901

  PREDIKSI
  K-678901
  E-678901
  INVES
  36 ln
  66 67 68 69 60 61
  76 77 78 79 70 71
  86 87 88 89 80 81
  96 97 98 99 90 91
  06 07 08 09 00 01
  16 17 18 19 10 11

  CALON PENGIKUT
  e1+c3-n1-ind-mb
  2051
  8732
  1707-17=8930
  9330-23=5604
  0926-79=7821
  1989-09=9043
  1498-64=1667
  1428-94=4595
  4135-81=9043
  6173-81=9043
  5605-56=2376
  0376-33=6712
  8701-57=3489

  pangkas ai-3489
  sisa
  68 69
  76 77 78 79 70 71
  86 87 88 89 80 81
  96 97 98 99 90 91
  08 09
  18 19

  uTAMAKAN pREDIKSI sENDIRI
  http://madgrowi.top/hongkong-21/hkg-kamis/

 68. MANDALATOTO

  Z11

 69. MANDALATOTO

  Z11

Togel Online Terbaik


indovegas4d


SIAPAPUN ANDA !!!
POST LEBIH 1 LINK WEB, REFFERAL, NOPE,
PIN BBM, PROMO WEB BO, REGISTER,
DAFTAR, REFLY SEMBARANGAN,
AKAN DI SAPU BERSIH

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Code Warna Teks

<a>m73</a><b>m73</b><m>m73</m><i>m73</i><em>m73</em><code>m73</code><cite>m73</cite><strong>m73</strong><u>m73</u><del>m73</del><strike>m73</strike>