SINGAPORE SABTU

Comments

 1. SABTUAN SGP
  KChML+EhML
  KAbMB+CbMB
  5257=CT BESAR GANJIL
  .
  2676=CT KECIL GANJIL
  .
  2085=CT KECIL GENAP
  .
  6535=CT BESAR GANJIL
  .
  8392=CT KECIL GENAP
  .
  1244=CT BESAR GANJIL
  .
  6154=CT KECIL GENAP
  .
  1443=CT BESAR GANJIL
  .
  6877=CT BESAR GANJIL
  .
  9270=CT KECIL GENAP
  .
  1120=CT KECIL GANJIL
  .
  3636=CT KECIL GANJIL
  .
  4731=CT KECIL GENAP
  .
  6104=CT BESAR GENAP
  .
  6481=CT BESAR GANJIL
  .
  7690=CT BESAR GANJIL
  .
  6991=CT BESAR GANJIL
  .
  4871=CT KECIL GANJIL
  .
  3114=CT BESAR GANJIL
  .
  2296=CT KECIL GANJIL
  .
  1481=CT BESAR GANJIL__#579

  1. K-AciX+KcML’l1)
   4871=KEPALA GENAP
   .
   1401=KEPALA GENAP
   .
   9165=KEPALA GANJIL
   .
   0451=KEPALA GENAP
   .
   3060=KEPALA GANJIL
   .
   3114=KEPALA GENAP
   .
   8040=KEPALA GANJIL
   .
   7973=KEPALA GANJIL
   .
   1176=KEPALA GENAP
   .
   4429=KEPALA GANJIL
   .
   2296=KEPALA GENAP
   .
   0629=KEPALA GENAP
   .
   9986=KEPALA GANJIL
   .
   4717=KEPALA GENAP
   .
   5746=KEPALA GENAP
   .
   1481=KEPALA GENAP
   .
   5722=KEPALA GENAP
   .
   3108=-EKOR GENAP
   .
   4438=KEPALA GENAP
   .
   0806=KEPALA GENAP

  2. AjiX+KfiX’l4)
   9118= 0156 Ai
   6225= 1267 Ai
   2507= 0156 Ai
   6991= 3489 Ai
   2314= 3489 Ai
   1545= 6712
   4688= 1267 Ai
   9207= 1267 Ai
   4871= 1267 Ai
   1401= 5601 Ai
   9165= 5601 Ai
   0451= 5601 Ai
   3060= 0156 Ai
   3114= 3489 Ai
   8040= 6712 Ai
   7973= 5601 Ai
   1176= 8934 Ai
   4429= 5601 Ai
   2296= 7823 Ai
   0629= 8934 Ai
   9986= 1267 Ai
   4717= 5601 Ai
   5746= 0156 Ai
   1481= 1267 Ai
   5722= 3489 Ai
   3108= 3489 Ai
   4438= 0156 Ai
   0806= 1267 Ai
   |

   POLA JOTOS
   ══════════════════════
   K GENAP
   CT BESAR – GANJIL
   Ai 1267
   ═════════════════
   07*25*27*29*47*61
   63*65*67*69*81*87

   ═════════
   ══════
   ════


  3. EGix-EAmb
   8862= 7 LK
   4561= 8 LK
   4135= 5 LK
   8321= 8 LK
   7452= 7 LK
   1718= 1 LK
   9664= 3 LK
   9276= 5 LK
   4577= 2 LK
   5698= 7 LK
   5028= 8 LK
   8372= 4 LK
   4911= 3 LK
   4473= 9 LK
   3838= 3 LK
   1992= 4 LK
   3329= 1 LK
   2728= 8 LK
   1049= 4 LK
   1714= 4 LK
   6429= 1 LK
   7521= 1 LK
   6083= 6 LK
   4852= 4 LK
   9700= 5 LK
   8019= 7 LK
   4468= 5 LK
   9818= 7 LK
   8158= 9 LK
   1488= 8 LK
   7205= 2 LK
   5684= 2 LK
   2466= 2 LK
   0680= 6 LK
   6317= 3 LK
   3055= 2 LK
   1203= 0 LK
   2335= 6 LK
   9311= 7 LK
   2306= 4 LK
   0703= 8 LK
   4864= 6 LK
   6309= 6 LK
   3032= 7 LK
   3139= 4 LK
   9200= 8 LK
   9431= 2 LK
   6688= 0 LK
   8864= 2 LK
   2393= 3 LK
   5856= 3 LK
   8843= 5 LK
   6684= 2 LK
   7382= 4 LK
   3662= 4 LK
   8629= 6 LK
   6174= 5 LK
   9609= 6 LK
   5895= 6 LK
   4547= 7 LK
   5449= 5 LK
   8225= 1 LK
   2307= 9 LK
   9671= 4 LK
   9786= 3 LK
   5257= 2 LK
   2854= 2 LK
   4872= 7 LK
   5718= 3 LK
   0079= 4 LK
   2676= 2 LK
   4875= 3 LK
   3747= 9 LK
   7857= 7 LK
   0825= 2 LK
   2085= 1 LK
   4294= 5 LK
   5103= 0 LK
   4416= 1 LK
   5973= 8 LK
   6535= 5 LK
   0631= 8 LK
   3716= 8 LK
   3873= 2 LK
   4168= 2 LK
   8392= 3 LK
   0619= 4 LK
   4985= 3 LK
   1245= 4 LK
   0175= 5 LK
   1244= 3 LK
   6028= 8 LK
   1192= 3 LK
   9082= 7 LK
   9992= 7 LK
   6154= 6 LK
   8744= 5 LK
   0100= 6 LK
   1592= 2 LK
   8960= 2 LK
   1443= 3 LK
   1848= 0 LK
   5619= 7 LK
   2404= 1 LK
   9762= 2 LK
   6877= x LK
   8252= 3 LK
   1440= 6 LK
   2541= 4 LK
   5582= 4 LK
   9270= 2 LK
   6267= 2 LK
   3345= 4 LK
   1691= 3 LK
   5970= 3 LK
   1120= 2 LK
   7708= 6 LK
   4034= 4 LK
   1634= 6 LK
   0732= 1 LK
   3636= 4 LK
   4139= 3 LK
   6807= 3 LK
   0474= 5 LK
   6634= 5 LK
   4731= 1 LK
   9738= 2 LK
   5006= 3 LK
   3242= 5 LK
   9940= 2 LK
   6104= 5 LK
   3920= 3 LK
   9086= 2 LK
   7047= 1 LK
   6132= 2 LK
   6481= 3 LK
   0944= 5 LK
   9795= 2 LK
   0712= 6 LK
   4602= 5 LK
   7690= 2 LK
   8903= 4 LK
   9118= 0 LK
   6225= 5 LK
   2507= 7 LK
   6991= 1 LK
   2315= 1 LK
   1545= 5 LK
   4688= 4 LK
   9207= 2 LK
   4871= 6 LK
   1401= 2 LK
   9165= 6 LK
   0451= 8 LK
   3060= 6 LK
   3114= 4 LK
   8040= 3 LK
   7973= 4 LK
   1176= 3 LK
   4429= 4 LK
   2296= 2 LK
   0629= 7 LK
   9986= 4 LK
   4717= 8 LK
   5746= 2 LK
   1481= 4 LK
   5722= 6 LK
   3108= 5 LK
   4438= 2 LK
   0806= 1 LK

   1. OFF SHIO
    7452= [07] – [12]_OS
    1718= [08] – [11]_OS
    9664= [06] – [08]_OS
    9276= [09] – [08]_OS
    4577= [01] – [05]_OS
    5698= [09] – [05]_OS
    5028= [10] – [09]_OS
    8372= [07] – [05]_OS
    4911= [02] – [04]_OS
    4473= [09] – [04]_OS
    3838= [01] – [04]_OS
    1992= [11] – [08]_OS
    3329= [11] – [11]_OS
    2728= [02] – [08]_OS
    1049= [10] – [05]_OS
    1714= [11] – [11]_OS
    6429= [06] – [08]_OS
    7521= [12] – [10]_OS
    6083= [10] – [05]_OS
    4852= [02] – [12]_OS
    9700= [08] – [05]_OS
    8019= [06] – [12]_OS
    4468= [12] – [11]_OS
    9818= [12] – [04]_OS
    8158= [06] – [11]_OS
    1488= [07] – [10]_OS
    7205= [11] – [05]_OS
    5684= [11] – [04]_OS
    2466= [02] – [11]_OS
    0680= [10] – [04]_OS
    6317= [12] – [04]_OS
    3055= [08] – [08]_OS
    1203= [06] – [08]_OS
    2335= [12] – [06]_OS
    9311= [12] – [10]_OS
    2306= [08] – [11]_OS
    0703= [08] – [12]_OS
    4864= [11] – [05]_OS
    6309= [09] – [10]_OS
    3032= [09] – [10]_OS
    3139= [09] – [08]_OS
    9200= [12] – [10]_OS
    9431= [02] – [12]_OS
    6688= [09] – [12]_OS
    8864= [02] – [06]_OS
    2393= [01] – [11]_OS
    5856= [08] – [08]_OS
    8843= [06] – [09]_OS
    6684= [01] – [08]_OS
    7382= [11] – [07]_OS
    3662= [09] – [04]_OS
    8629= [07] – [04]_OS
    6174= [12] – [11]_OS
    9609= [08] – [10]_OS
    5895= [06] – [07]_OS
    4547= [09] – [11]_OS
    5449= [02] – [06]_OS
    8225= [08] – [06]_OS
    2307= [07] – [07]_OS
    9671= [06] – [10]_OS
    9786= [08] – [04]_OS
    5257= [08] – [11]_OS
    2854= [09] – [06]_OS
    4872= [09] – [10]_OS
    5718= [08] – [09]_OS
    0079= [08] – [09]_OS
    2676= [08] – [11]_OS
    4875= [02] – [07]_OS
    3747= [01] – [06]_OS
    7857= [02] – [07]_OS
    0825= [07] – [11]_OS
    2085= [11] – [12]_OS
    4294= [01] – [07]_OS
    5103= [06] – [09]_OS
    4416= [06] – [06]_OS
    5973= [10] – [06]_OS
    6535= [02] – [10]_OS
    0631= [12] – [05]_OS
    3716= [12] – [05]_OS
    3873= [12] – [06]_OS
    4168= [01] – [07]_OS
    8392= [08] – [12]_OS
    0619= [08] – [06]_OS
    4985= [08] – [10]_OS
    1245= [09] – [08]_OS
    0175= [02] – [09]_OS
    1244= [08] – [06]_OS
    6028= [06] – [09]_OS
    1192= [11] – [05]_OS
    9082= [11] – [05]_OS
    9992= [12] – [10]_OS
    6154= [09] – [09]_OS
    8744= [10] – [08]_OS
    0100= [12] – [04]_OS
    1592= [08] – [08]_OS
    8960= [02] – [06]_OS
    1443= [11] – [06]_OS
    1848= [10] – [08]_OS
    5619= [08] – [09]_OS
    2404= [09] – [08]_OS
    9762= [08] – [12]_OS
    6877= [12] – [05]_OS
    8252= [07] – [12]_OS
    1440= [10] – [04]_OS
    2541= [11] – [07]_OS
    5582= [07] – [08]_OS
    9270= [10] – [06]_OS
    6267= [07] – [10]_OS
    3345= [11] – [12]_OS
    1691= [11] – [06]_OS
    5970= [09] – [12]_OS
    1120= [10] – [12]_OS
    7708= [02] – [06]_OS
    4034= [08] – [05]_OS
    1634= [07] – [12]_OS
    0732= [09] – [05]_OS
    3636= [12] – [04]_OS
    4139= [10] – [09]_OS
    6807= [08] – [06]_OS
    0474= [02] – [12]_OS
    6634= [06] – [12]_OS
    4731= [01] – [06]_OS
    9738= [01] – [05]_OS
    5006= [02] – [08]_OS
    3242= [01] – [10]_OS
    9940= [09] – [06]_OS
    6104= [02] – [05]_OS
    3920= [02] – [12]_OS
    9086= [12] – [07]_OS
    7047= [01] – [05]_OS
    6132= [06] – [09]_OS
    6481
    = [08] – [08]_OS
    0944= [07] – [07]_OS
    9795= [06] – [05]_OS
    0712= [08] – [10]_OS
    4602= [06] – [07]_OS
    7690= [02] – [11]_OS
    8903= [09] – [06]_OS
    9118= [07] – [12]_OS
    6225= [08] – [09]_OS
    2507= [06] – [10]_OS
    6991= [06] – [04]_OS
    2314= [08] – [10]_OS
    1545= [08] – [06]_OS
    4688= [09] – [11]_OS
    9207= [08] – [06]_OS
    4871= [08] – [08]_OS
    1401= [08] – [08]_OS
    9165= [04] – [02]_OS
    0451= [03] – [03]_OS
    3060= [01] – [11]_OS
    3114= [01] – [04]_OS
    8040= [06] – [01]_OS
    7973= [01] – [09]_OS
    1176= [09] – [01]_OS
    4429= [03] – [02]_OS
    2296= [03] – [04]_OS
    0629= [08] – [09]_OS
    9986= [02] – [08]_OS
    4717= [08] – [12]_OS
    5746= [05] – [10]_OS
    1481= [01] – [09]_OS
    5722= [02] – [10]_OS
    3108= [01] – [12]_OS
    4438= [05] – [03]_OS
    0806= [03] – [09]_OS


   2. 3440= [09] – [02] – [05]_OS
    7202= [09] – [02] – [03]_OS
    9673= [08] – [03] – [01]_OS
    4945= [11] – [01] – [04]_OS
    1242= [11] – [04] – [08]_OS
    4743= [03] – [02] – [06]_OS
    4707= [09] – [03] – [03]_OS
    3589= [01] – [09] – [07]_OS
    6489= [08] – [05] – [09]_OS
    5048= [03] – [01] – [01]_OS
    4902= [12] – [01] – [06]_OS
    1586= [03] – [04] – [01]_OS
    9107= [09] – [10] – [02]_OS
    9394= [03] – [06] – [12]_OS
    1626= [01] – [10] – [05]_OS
    4055= [03] – [04] – [03]_OS
    9431= [10] – [02] – [12]_OS
    3020= [10] – [10] – [01]_OS
    8063= [02] – [06] – [12]_OS
    7859= [07] – [06] – [06]_OS
    6585= [07] – [02] – [01]_OS
    4781= [09] – [01] – [05]_OS
    6050= [08] – [06] – [03]_OS
    8717= [07] – [06] – [06]_OS
    5569= [11] – [01] – [05]_OS
    8862= [07] – [10] – [12]_OS
    4561= [07] – [08] – [08]_OS
    4135= [03] – [02] – [03]_OS
    8321= [11] – [02] – [02]_OS
    7452= [08] – [04] – [05]_OS
    1718= [07] – [02] – [01]_OS
    9664= [10] – [07] – [08]_OS
    9276= [12] – [02] – [09]_OS
    4577= [11] – [01] – [12]_OS
    5698= [02] – [01] – [09]_OS
    5028= [01] – [01] – [01]_OS
    8372= [08] – [02] – [04]_OS
    4911= [11] – [02] – [12]_OS
    4473= [09] – [10] – [09]_OS
    3838= [06] – [10] – [02]_OS
    1992= [10] – [02] – [03]_OS
    3329= [07] – [07] – [02]_OS
    2728= [02] – [03] – [07]_OS
    1049= [01] – [08] – [05]_OS
    1714= [11] – [09] – [01]_OS
    6429= [10] – [03] – [01]_OS
    7521= [01] – [10] – [01]_OS
    6083= [03] – [09] – [12]_OS
    4852= [07] – [07] – [02]_OS
    9700= [08] – [02] – [12]_OS
    8019= [07] – [02] – [02]_OS
    4468= [12] – [10] – [03]_OS
    9818= [09] – [05] – [12]_OS
    8158= [08] – [02] – [03]_OS
    1488= [09] – [03] – [01]_OS
    7205= [07] – [03] – [03]_OS
    5684= [12] – [01] – [02]_OS
    2466= [07] – [05] – [05]_OS
    0680= [12] – [04] – [04]_OS
    6317= [09] – [01] – [04]_OS
    3055= [11] – [06] – [05]_OS
    1203= [12] – [04] – [12]_OS
    2335= [10] – [06] – [03]_OS
    9311= [11] – [03] – [02]_OS
    2306= [01] – [04] – [01]_OS
    0703= [09] – [03] – [01]_OS
    4864= [07] – [01] – [12]_OS
    6309= [12] – [05] – [02]_OS
    3032= [09] – [02] – [02]_OS
    3139= [01] – [03] – [03]_OS
    9200= [08] – [01] – [06]_OS
    9431= [07] – [01] – [12]_OS
    6688= [07] – [07] – [02]_OS
    8864= [02] – [01] – [12]_OS
    2393= [02] – [07] – [02]_OS
    5856= [11] – [01] – [12]_OS
    8843= [10] – [03] – [08]_OS
    6684= [01] – [02] – [02]_OS
    7382= [03] – [10] – [05]_OS
    3662= [09] – [10] – [09]_OS
    8629= [09] – [01] – [04]_OS
    6174= [10] – [06] – [04]_OS
    9609= [07] – [02] – [12]_OS
    5895= [01] – [03] – [01]_OS
    4547= [08] – [04] – [12]_OS
    5449= [07] – [08] – [03]_OS
    8225= [11] – [01] – [04]_OS
    2307= [07] – [02] – [02]_OS
    9671= [07] – [01] – [01]_OS
    9786= [02] – [01] – [04]_OS
    5257= [09] – [03] – [12]_OS
    2854= [03] – [10] – [04]_OS
    4872= [08] – [02] – [04]_OS
    5718= [08] – [06] – [04]_OS
    0079= [09] – [01] – [01]_OS
    2676= [02] – [04] – [02]_OS
    4875= [09] – [07] – [12]_OS
    3747= [08] – [10] – [01]_OS
    7857= [12] – [02] – [12]_OS
    0825= [08] – [05] – [03]_OS
    2085= [11] – [03] – [12]_OS
    4294= [01] – [01] – [06]_OS
    5103= [07] – [08] – [01]_OS
    4416= [10] – [05] – [12]_OS
    5973= [03] – [02] – [04]_OS
    6535= [12] – [02] – [04]_OS
    0631= [03] – [10] – [01]_OS
    3716= [11] – [03] – [02]_OS
    3873= [02] – [05] – [04]_OS
    4168= [02] – [01] – [04]_OS
    8392= [02] – [01] – [03]_OS
    0619= [10] – [02] – [02]_OS
    4985= [01] – [06] – [03]_OS
    1245= [07] – [08] – [06]_OS
    0175= [04] – [01] – [02]_OS
    1244= [10] – [01] – [01]_OS
    6028= [02] – [07] – [01]_OS
    1192= [03] – [07] – [09]_OS
    9082= [11] – [01] – [06]_OS
    9992= [03] – [04] – [02]_OS
    6154= [03] – [03] – [01]_OS
    8744= [12] – [03] – [01]_OS
    0100= [03] – [04] – [12]_OS
    1592= [09] – [05] – [02]_OS
    8960= [03] – [04] – [02]_OS
    1443= [02] – [07] – [04]_OS
    1848= [08] – [05] – [04]_OS
    5619= [01] – [01] – [02]_OS
    2404= [11] – [03] – [12]_OS
    9762= [02] – [01] – [12]_OS
    6877= [01] – [03] – [05]_OS
    8252= [11] – [02] – [02]_OS
    1440= [02] – [02] – [02]_OS
    2541= [12] – [01] – [12]_OS
    5582= [09] – [01] – [03]_OS
    9270= [01] – [02] – [09]_OS
    6267= [01] – [01] – [02]_OS
    3345= [03] – [10] – [05]_OS
    1691= [12] – [01] – [01]_OS
    5970= [09] – [01] – [04]_OS
    1120= [02] – [04] – [09]_OS
    7708= [09] – [05] – [01]_OS
    4034= [03] – [01] – [01]_OS
    1634= [07] – [03] – [06]_OS
    0732= [08] – [07] – [03]_OS
    3636= [02] – [06] – [09]_OS
    4139= [10] – [04] – [02]_OS
    6807= [12] – [01] – [06]_OS
    0474= [08] – [01] – [12]_OS
    6634= [08] – [02] – [12]_OS
    4731= [12] – [01] – [04]_OS
    9738= [12] – [03] – [03]_OS
    5006= [10] – [01] – [01]_OS
    3242= [02] – [10] – [01]_OS
    9940= [01] – [05] – [09]_OS
    6104= [02] – [04] – [03]_OS
    3920= [12] – [01] – [12]_OS
    9086= [12] – [03] – [07]_OS
    7047= [02] – [04] – [02]_OS
    6132= [10] – [06] – [04]_OS
    6481= [01] – [09] – [04]_OS
    0944= [09] – [02] – [12]_OS
    9795= [08] – [06] – [04]_OS
    0712= [09] – [07] – [03]_OS
    4602= [10] – [01] – [12]_OS
    7690= [01] – [01] – [06]_OS
    8903= [09] – [05] – [04]_OS
    9118= [02] – [06] – [12]_OS
    6225= [01] – [10] – [12]_OS
    2507= [10] – [01] – [09]_OS
    6991= [08] – [04] – [12]_OS
    2314= [12] – [03] – [05]_OS
    1545= [08] – [04] – [02]_OS
    4688= [08] – [01] – [12]_OS
    9207= [02] – [01] – [03]_OS
    4871= [02] – [06] – [04]_OS
    1401= [09] – [05] – [09]_OS
    9165= [07] – [02] – [12]_OS
    0451= [04] – [01] – [12]_OS
    3060= [11] – [01] – [12]_OS
    3114= [11] – [01] – [07]_OS
    8040= [10] – [03] – [06]_OS
    7973= [02] – [04] – [12]_OS
    1176= [07] – [01] – [12]_OS
    4429= [03] – [06] – [03]_OS
    2296= [10] – [07] – [05]_OS
    0629= [03] – [05] – [12]_OS
    9986= [07] – [06] – [03]_OS
    4717= [11] – [04] – [08]_OS
    5746= [11] – [03] – [02]_OS
    1481= [09] – [02] – [02]_OS
    5722= [11] – [10] – [02]_OS
    3108= [09] – [05] – [02]_OS
    4438= [11] – [04] – [04]_OS
    0806= [03] – [02] – [02]_OS

   3. 6429= [06] – [11] – [03]_OS
    7521= [10] – [08] – [02]_OS
    6083= [12] – [05] – [07]_OS
    4852= [06] – [12] – [03]_OS
    9700= [08] – [03] – [06]_OS
    8019= [07] – [12] – [09]_OS
    4468= [03] – [02] – [03]_OS
    9818= [01] – [08] – [06]_OS
    8158= [08] – [05] – [03]_OS
    1488= [10] – [07] – [11]_OS
    7205= [11] – [01] – [03]_OS
    5684= [03] – [01] – [11]_OS
    2466= [10] – [05] – [07]_OS
    0680= [08] – [08] – [04]_OS
    6317= [11] – [08] – [10]_OS
    3055= [07] – [01] – [02]_OS
    1203= [07] – [01] – [05]_OS
    2335= [07] – [03] – [07]_OS
    9311= [09] – [05] – [11]_OS
    2306= [04] – [03] – [08]_OS
    0703= [07] – [01] – [02]_OS
    4864= [07] – [03] – [04]_OS
    6309= [09] – [05] – [11]_OS
    3032= [06] – [02] – [11]_OS
    3139= [11] – [11] – [02]_OS
    9200= [06] – [05] – [04]_OS
    9431= [07] – [01] – [02]_OS
    6688= [07] – [08] – [02]_OS
    8864= [03] – [12] – [05]_OS
    2393= [06] – [05] – [11]_OS
    5856= [08] – [11] – [02]_OS
    8843= [06] – [07] – [03]_OS
    6684= [11] – [01] – [06]_OS
    7382= [08] – [11] – [03]_OS
    3662= [06] – [02] – [02]_OS
    8629= [11] – [12] – [05]_OS
    6174= [11] – [02] – [04]_OS
    9609= [06] – [05] – [07]_OS
    5895= [01] – [08] – [03]_OS
    4547= [08] – [08] – [03]_OS
    5449= [11] – [06] – [04]_OS
    8225= [01] – [01] – [06]_OS
    2307= [06] – [08] – [02]_OS
    9671= [11] – [12] – [11]_OS
    9786= [07] – [01] – [04]_OS
    5257= [11] – [12] – [11]_OS
    2854= [07] – [02] – [05]_OS
    4872= [08] – [01] – [04]_OS
    5718= [11] – [08] – [03]_OS
    0079= [12] – [02] – [06]_OS
    2676= [12] – [12] – [04]_OS
    4875= [06] – [12] – [02]_OS
    3747= [07] – [12] – [04]_OS
    7857= [09] – [03] – [02]_OS
    0825= [10] – [02] – [06]_OS
    2085= [03] – [08] – [02]_OS
    4294= [09] – [11] – [05]_OS
    5103= [06] – [11] – [02]_OS
    4416= [06] – [12] – [11]_OS
    5973= [08] – [08] – [06]_OS
    6535= [03] – [11] – [11]_OS
    0631= [03] – [06] – [08]_OS
    3716= [11] – [02] – [09]_OS
    3873= [03] – [12] – [05]_OS
    4168= [11] – [04] – [04]_OS
    8392= [09] – [11] – [06]_OS
    0619= [07] – [08] – [09]_OS
    4985= [01] – [01] – [11]_OS
    1245= [08] – [01] – [11]_OS
    0175= [07] – [07] – [11]_OS
    1244= [06] – [11] – [08]_OS
    6028= [09] – [12] – [06]_OS
    1192= [12] – [01] – [07]_OS
    9082= [07] – [01] – [07]_OS
    9992= [10] – [12] – [04]_OS
    6154= [09] – [12] – [06]_OS
    8744= [08] – [01] – [11]_OS
    0100= [06] – [01] – [07]_OS
    1592= [11] – [01] – [04]_OS
    8960= [08] – [01] – [11]_OS
    1443= [09] – [08] – [03]_OS
    1848= [08] – [01] – [11]_OS
    5619= [11] – [08] – [06]_OS
    2404= [08] – [11] – [08]_OS
    9762= [09] – [12] – [07]_OS
    6877= [07] – [11] – [11]_OS
    8252= [07] – [11] – [08]_OS
    1440= [06] – [07] – [11]_OS
    2541= [06] – [03] – [06]_OS
    5582= [01] – [05] – [05]_OS
    9270= [03] – [02] – [02]_OS
    6267= [08] – [03] – [04]_OS
    3345= [03] – [12] – [11]_OS
    1691= [09] – [03] – [02]_OS
    5970= [06] – [03] – [03]_OS
    1120= [03] – [03] – [06]_OS
    7708= [12] – [11] – [06]_OS
    4034= [06] – [11] – [04]_OS
    1634= [09] – [01] – [04]_OS
    0732= [08] – [05] – [06]_OS
    3636= [07] – [08] – [02]_OS
    4139= [03] – [08] – [02]_OS
    6807= [12] – [08] – [07]_OS
    0474= [07] – [01] – [04]_OS
    6634= [08] – [04] – [05]_OS
    4731= [07] – [05] – [07]_OS
    9738= [03] – [02] – [02]_OS
    5006= [07] – [08] – [09]_OS
    3242= [08] – [01] – [02]_OS
    9940= [12] – [11] – [05]_OS
    6104= [06] – [06] – [11]_OS
    3920= [07] – [12] – [03]_OS
    9086= [07] – [08] – [03]_OS
    7047= [06] – [12] – [03]_OS
    6132= [03] – [02] – [04]_OS
    6481= [07] – [03] – [03]_OS
    0944= [10] – [02] – [06]_OS
    9795= [03] – [11] – [02]_OS
    0712= [03] – [11] – [07]_OS
    4602= [08] – [11] – [09]_OS
    7690= [09] – [11] – [07]_OS
    8903= [02] – [02] – [07]_OS
    9118= [06] – [02] – [08]_OS
    6225= [11] – [08] – [11]_OS
    2507= [08] – [04] – [08]_OS
    6991= [11] – [03] – [04]_OS
    2314= [03] – [11] – [11]_OS
    1545= [03] – [03] – [06]_OS
    4688= [06] – [01] – [04]_OS
    9207= [06] – [01] – [09]_OS
    4871= [12] – [12] – [05]_OS
    1401= [08] – [11] – [03]_OS
    9165= [12] – [02] – [08]_OS
    0451= [10] – [01] – [05]_OS
    3060= [03] – [11] – [04]_OS
    3114= [12] – [06] – [11]_OS
    8040= [06] – [02] – [02]_OS
    7973= [02] – [08] – [02]_OS
    1176= [08] – [12] – [06]_OS
    4429= [08] – [03] – [11]_OS
    2296= [09] – [01] – [03]_OS
    0629= [03] – [08] – [05]_OS
    9986= [09] – [12] – [02]_OS
    4717= [07] – [01] – [02]_OS
    5746= [06] – [11] – [04]_OS
    1481= [08] – [04] – [03]_OS
    5722= [11] – [01] – [04]_OS
    3108= [06] – [08] – [11]_OS
    4438= [09] – [12] – [03]_OS
    0806= [11] – [01] – [07]_OS


  4. 23/11/2019

   GLOBAL

   REKAP SGP SABTU
   ════════════════════
   LINE ON SHIO
   00*04*05*06*08*10*12*16
   17*18*20*22*24*28*29*30
   32*34*36*40*41*42*44*46
   48*52*53*54*56*58*60*64
   65*66*68*70*72*76*77*78
   80*82*84*88*89*90*92*94*96
   ════════════════════
   LK 1
   K GENAP
   CT BESAR – GANJIL
   ════════════════════
   05*29*65*89

   ═════════════
   Ai 1267
   ═════════════
   (( 29 * 65 ))
   ════════
   ═════
   ═══

 2. Prediksi Sgp Sabtu

  4139 => 8012347=> ct
  6807 => 7901236=> ct
  0474 => 9123458=> ct
  6634 => 1345670=> ct
  4731 => 9123458=> ct
  9738 => 7901236=> ct
  5006 => 6890125=> ct
  3242 => 2456781=> ct
  9940 => 8012347=> ct
  6104 => 6890125=> ct
  3920 => 9123458=> ct
  9086 => 8012347=> ct
  7047 => 6890125=> ct
  6132 => 4678903=> ct
  6481 => 9123458=> ct
  0944 => 9123458=> ct
  9795 => 1345670=> ct
  0712 => 6890125=> ct
  4602 => 1345670=> ct
  7690 => 7901236=> ct
  8903 => 4678903=> ct
  9118 => 3567892=> ct
  6225 => 6890125=> ct
  2507 => 9123458=> ct
  6991 => 5789014=> ct
  2314 => 9123458=> ct
  1545 => 5789014=> ct
  4688 => 0234569=> ct
  9207 => 7901236=> ct
  4871 => 6890125=> ct
  1401 => 7901236=> ct
  9165 => 0234569=> ct
  0451 => 6890125=> ct
  3060 => 1345670=> ct
  3114 => 8012347=> ct
  8040 => 8012347=> ct
  7973 => 3567892=> ct
  1176 => 4678903=> ct
  4429 => 0234569=> ct
  2296 => 7901236=> ct
  0629 => 5789014=> ct
  9986 => 1345670=> ct
  4717 => 6890125=> ct
  5746 => 7901236=> ct
  1481 => 2456781=> ct
  5722 => 0234569=> ct
  3108 => 2456781=> ct
  4438 => 8012347=> ct
  0806 => 7901236=> ct

  infesh

  00*01*02*03*04*06*07*08*10*11*
  12*13*14*16*17*18*20*21*22*23*
  24*26*27*28*30*31*32*33*34*36*
  37*38*40*41*42*43*44*46*47*48*
  60*61*62*63*64*66*67*68*70*71*
  72*73*74*76*77*78*80*81*82*83*
  84*86*87*88*

  Kunjungi Rumah Baru Kami Di : http://tigaprediksi.com/


 3. 1401

  9165 Ai 1234

  0451 Ai 0123

  3060 Ai 2345

  3114 Ai 8901

  8040 Ai 7890

  7973 Ai 7890

  1176 Ai 6789

  4429 Ai 7890

  2296 Ai 1234

  0629 Ai 6789

  9986 Ai 4567

  4717 Ai 4567

  5746 Ai 6789

  1481 Ai 9012

  5722 Ai 7890

  3108 Ai 1234

  4438 Ai 6789

  0806 Ai 0123

  A2 – k1 t4

  Ai>>> 0123 vs ……..

  Thanks Tempatnya Bosqq Full Prediksi Clik >>> Angkapedia

 4. Prediksi SGP SABTU

  3920 = 89024567 = J.Blkg
  9086 = 67802345 = J.Blkg
  7047 = 45680123 = J.Blkg
  6132 = 90135678 = J.Blkg
  6481 = 90135678 = J.Blkg
  0944 = 12357890 = J.Blkg
  9795 = 67802345 = J.Blkg
  0712 = 12357890 = J.Blkg
  4602 = 78913456 = J.Blkg
  7690 = 45680123 = J.Blkg
  8903 = 34579012 = J.Blkg
  9118 = 67802345 = J.Blkg
  6225 = 90135678 = J.Blkg
  2507 = 56791234 = J.Blkg
  6991 = 90135678 = J.Blkg
  2314 = 56791234 = J.Blkg
  1545 = 01246789 = J.Blkg
  4688 = 78913456 = J.Blkg
  9207 = 67802345 = J.Blkg
  4871 = 78913456 = J.Blkg
  1401 = 01246789 = J.Blkg
  9165 = 67802345 = J.Blkg
  0451 = 12357890 = J.Blkg
  3060 = 89024567 = J.Blkg
  3114 = 89024567 = J.Blkg
  8040 = 34579012 = J.Blkg
  7973 = 45680123 = J.Blkg
  1176 = 01246789 = J.Blkg
  4429 = 78913456 = J.Blkg
  2296 = 56791234 = J.Blkg
  0629 = 12357890 = J.Blkg
  9986 = 67802345 = J.Blkg
  4717 = 78913456 = J.Blkg
  5746 = 23468901 = J.Blkg
  1481 = 01246789 = J.Blkg
  5722 = 23468901 = J.Blkg
  3108 = 89024567 = J.Blkg
  4438 = 78913456 = J.Blkg
  0806 = 12357890 = J.Blkg

  K = 89012456
  E = 1356790

  Invest 2D Blkg

  00*01*03*05*07*09*10*11*16*
  17*19*20*21*23*25*26*27*29*
  41*43*45*46*47*50*53*55*56*
  57*59*61*63*65*66*80*81*83*
  86*89*90*91*93*95*97*99*

  Suwun Boss Roomnya…Tetap UPS
  (Utamakan Pasang Seribu)

  Lebih Lengkapnya kunjungi Gubuk Kami
  kunjungi Clik >>> vegaspredictions

  x

 5. Prediksi Togel Singapore Sabtu
  23 November 2019
  Kepala Seksi
  ⇒ 1 2 3 5 6 8 9 ⇐
  Ekor Seksi
  ⇒ 1 3 4 5 7 8 9 ⇐
  Angka Main
  ⇒ 1 9 ⇐
  Colok Bebas
  ⇒ 1 ⇐
  Nuklir
  ⇒ 19 29 39 99 ⇐
  Angka Hot
  11 13 14 15 17 18 19
  21 23 24 25 27 28 29
  31 33 34 35 37 38 39
  51 53 54 55 57 58 59
  61 63 64 65 67 68 69
  81 83 84 85 87 88 89
  91 93 94 95 97 98 99
  Jangan Lupa Masuk Ke Kamarku
  https://prediksitogelseksi.org


 6. 8392 = 5 lk
  0619 = 2 lk
  4985 = 3 lk
  1245 = 9 lk
  0175 = 5 lk
  1244 = 8 lk
  6028 = 0 lk
  1192 = 2 lk
  9082 = 1 lk
  9992 = 8 lk
  6154 = 1 lk
  8744 = 1 lk
  0100 = 2 lk
  1592 = 7 lk
  8960 = 0 lk
  1443 = 9 lk
  1848 = 8 lk
  5619 = 5 lk
  2404 = 5 lk
  9762 = 8 lk
  6877 = 2 lk
  8252 = 7 lk
  1440 = 3 lk
  2541 = 5 lk
  5582 = 1 lk
  9270 = 7 lk
  6267 = 6 lk
  3345 = 2 lk
  1691 = 6 lk
  5970 = 7 lk
  1120 = 6 lk
  7708 = 0 lk
  4034 = 7 lk
  1634 = 0 lk
  0732 = 9 lk
  3636 = 2 lk
  4139 = 6 lk
  6807 = 6 lk
  0474 = 0 lk
  6634 = 2 lk
  4731 = 7 lk
  9738 = 7 lk
  5006 = 1 lk
  3242 = 8 lk
  9940 = 2 lk
  6104 = 9 lk
  3920 = 7 lk
  9086 = 8 lk
  7047 = 9 lk
  6132 = 5 lk
  6481 = 8 lk
  0944 = 8 lk
  9795 = 0 lk
  0712 = 1 lk
  4602 = 7 lk
  7690 = 8 lk
  8903 = 3 lk
  9118 = 0 lk
  6225 = 1 lk
  2507 = 6 lk
  6991 = 5 lk
  2314 = 8 lk
  1545 = 1 lk
  4688 = 8 lk
  9207 = 0 lk
  4871 = 2 lk
  1401 = 1 lk
  9165 = 1 lk
  0451 = 3 lk
  3060 = 5 lk
  3114 = 8 lk
  8040 = 1 lk
  7973 = 8 lk
  1176 = 1 lk
  4429 = 1 lk
  2296 = 8 lk
  0629 = 9 lk
  9986 = 9 lk
  4717 = 2 lk
  5746 = 7 lk
  1481 = 2 tw
  5722 = 2 lk
  3108 = 9 lk
  4438 = 1 lk
  0806 = 8 lk
  C2+A8(ty).t3
  MAMPIR LURR KERUMAH DI
  👉 https://zha-gita.com

 7. Ai SG

  9118 = 456
  6225 = 567
  2507 = 789
  6991 = 012
  2314 = 234
  1545 = 789
  4688 = 890
  9207 = 012
  4871 = 123
  1401 = 456
  9165 = 901
  0451 = 678
  3060 = 456
  3114 = 234
  8040 = 789
  7973 = 567
  1176 = 234
  4429 = 890
  2296 = 789
  0629 = 789
  9986 = 123
  4717 = 678
  5746 = 012
  1481 = 678 t
  5722 = 789
  3108 = 678
  4438 = 345 *
  0806 = 901

  Thanks atas lapaknya bro
  ditunggu kunjungannya di :
  DUAANGKA.US

 8. OFF SHIO HARIAN SG
  8717= 08 = 06 OFF SHIO
  5569= 03 = 03 OFF SHIO
  8862= 09 = 08 OFF SHIO
  4561= 07 = 12 OFF SHIO
  4135= 01 = 04 OFF SHIO
  8321= 02 = 06 OFF SHIO
  7452= 09 = 09 OFF SHIO
  1718= 09 = 11 OFF SHIO
  9664= 12 = 07 OFF SHIO
  9276= 01 = 11 OFF SHIO
  4577= 09 = 08 OFF SHIO
  5698= 11 = 05 OFF SHIO
  5028= 04 = 09 OFF SHIO
  8372= 04 = 10 OFF SHIO
  4911= 10 = 06 OFF SHIO
  4473= 08 = 04 OFF SHIO
  3838= 05 = 07 OFF SHIO
  1992= 12 = 09 OFF SHIO
  3329= 06 = 09 OFF SHIO
  2728= 12 = 06 OFF SHIO
  1049= 07 = 07 OFF SHIO
  1714= 01 = 01 OFF SHIO
  6429= 04 = 12 OFF SHIO
  7521= 08 = 07 OFF SHIO
  6083= 01 = 10 OFF SHIO
  4852= 08 = 02 OFF SHIO
  9700= 05 = 01 OFF SHIO
  8019= 12 = 06 OFF SHIO
  4468= 05 = 02 OFF SHIO
  9818= 03 = 01 OFF SHIO
  8158= 01 = 12 OFF SHIO
  1488= 08 = 07 OFF SHIO
  7205= 06 = 09 OFF SHIO
  5684= 03 = 07 OFF SHIO
  2466= 12 = 10 OFF SHIO
  0680= 08 = 06 OFF SHIO
  6317= 10 = 12 OFF SHIO
  3055= 08 = 05 OFF SHIO
  1203= 01 = 01 OFF SHIO
  2335= 02 = 10 OFF SHIO
  9311= 12 = 01 OFF SHIO
  2306= 12 = 02 OFF SHIO
  0703= 01 = 10 OFF SHIO
  4864= 01 = 12 OFF SHIO
  6309= 01 = 04 OFF SHIO
  3032= 01 = 11 OFF SHIO
  3139= 09 = 11 OFF SHIO
  9200= 10 = 05 OFF SHIO
  9431= 03 = 11 OFF SHIO
  6688= 06 = 02 OFF SHIO
  8864= 03 = 04 OFF SHIO
  2393= 04 = 10 OFF SHIO
  5856= 03 = 01 OFF SHIO
  8843= 04 = 04 OFF SHIO
  6684= 01 = 04 OFF SHIO
  7382= 06 = 07 OFF SHIO
  3662= 04 = 09 OFF SHIO
  8629= 11 = 12 OFF SHIO
  6174= 12 = 08 OFF SHIO
  9609= 01 = 01 OFF SHIO
  5895= 06 = 01 OFF SHIO
  4547= 08 = 12 OFF SHIO
  5449= 12 = 05 OFF SHIO
  8225= 03 = 10 OFF SHIO
  2307= 04 = 06 OFF SHIO
  9671= 09 = 03 OFF SHIO
  9786= 11 = 11 OFF SHIO
  5257= 09 = 07 OFF SHIO
  2854= 11 = 06 OFF SHIO
  4872= 03 = 02 OFF SHIO
  5718= 11 = 05 OFF SHIO
  0079= 05 = 10 OFF SHIO
  2676= 04 = 10 OFF SHIO
  4875= 03 = 08 OFF SHIO
  3747= 04 = 11 OFF SHIO
  7857= 06 = 05 OFF SHIO
  0825= 06 = 06 OFF SHIO
  2085= 09 = 04 OFF SHIO
  4294= 02 = 12 OFF SHIO
  5103= 09 = 11 OFF SHIO
  4416= 09 = 08 OFF SHIO
  5973= 07 = 03 OFF SHIO
  6535= 05 = 04 OFF SHIO
  0631= 11 = 06 OFF SHIO
  3716= 10 = 09 OFF SHIO
  3873= 09 = 03 OFF SHIO
  4168= 12 = 12 OFF SHIO
  8392= 03 = 08 OFF SHIO
  0619= 03 = 10 OFF SHIO
  4985= 07 = 02 OFF SHIO
  1245= 10 = 01 OFF SHIO
  0175= 11 = 06 OFF SHIO
  1244= 02 = 07 OFF SHIO
  6028= 12 = 02 OFF SHIO
  1192= 01 = 09 OFF SHIO
  9082= 05 = 07 OFF SHIO
  9992= 03 = 07 OFF SHIO
  6154= 07 = 06 OFF SHIO
  8744= 12 = 02 OFF SHIO
  0100= 04 = 10 OFF SHIO
  1592= 04 = 11 OFF SHIO
  8960= 12 = 08 OFF SHIO
  1443= 08 = 11 OFF SHIO
  1848= 02 = 05 OFF SHIO
  5619= 12 = 03 OFF SHIO
  2404= 10 = 12 OFF SHIO
  9762= 04 = 01 OFF SHIO
  6877= 08 = 10 OFF SHIO
  8252= 09 = 08 OFF SHIO
  1440= 06 = 01 OFF SHIO
  2541= 03 = 12 OFF SHIO
  5582= 02 = 07 OFF SHIO
  9270= 08 = 09 OFF SHIO
  6267= 01 = 08 OFF SHIO
  3345= 08 = 11 OFF SHIO
  1691= 02 = 07 OFF SHIO
  5970= 07 = 11 OFF SHIO
  1120= 12 = 11 OFF SHIO
  7708= 12 = 11 OFF SHIO
  4034= 01 = 12 OFF SHIO
  1634= 11 = 11 OFF SHIO
  0732= 11 = 04 OFF SHIO
  3636= 08 = 05 OFF SHIO
  4139= 06 = 12 OFF SHIO
  6807= 08 = 12 OFF SHIO
  0474= 02 = 08 OFF SHIO
  6634= 06 = 02 OFF SHIO
  4731= 12 = 10 OFF SHIO
  9738= 12 = 09 OFF SHIO
  5006= 05 = 09 OFF SHIO
  3242= 07 = 11 OFF SHIO
  9940= 10 = 07 OFF SHIO
  6104= 04 = 10 OFF SHIO
  3920= 05 = 09 OFF SHIO
  9086= 04 = 03 OFF SHIO
  7047= 02 = 05 OFF SHIO
  6132= 12 = 06 OFF SHIO
  6481= 12 = 12 OFF SHIO
  0944= 04 = 04 OFF SHIO
  9795= 08 = 01 OFF SHIO
  0712= 12 = 08 OFF SHIO
  4602= 07 = 12 OFF SHIO
  7690= 06 = 01 OFF SHIO
  8903= 07 = 02 OFF SHIO
  9118= 02 = 07 OFF SHIO
  6225= 05 = 08 OFF SHIO
  2507= 02 = 08 OFF SHIO
  6991= 08 = 04 OFF SHIO
  2314= 04 = 04 OFF SHIO
  1545= 08 = 11 OFF SHIO
  4688= 06 = 02 OFF SHIO
  9207= 07 = 03 OFF SHIO
  4871= 07 = 02 OFF SHIO
  1401= 11 = 03 OFF SHIO
  9165= 10 = 11 OFF SHIO
  0451= 03 = 12 OFF SHIO
  3060= 06 = 03 OFF SHIO
  3114= 01 = 09 OFF SHIO
  8040= 07 = 04 OFF SHIO
  7973= 09 = 01 OFF SHIO
  1176= 03 = 09 OFF SHIO
  4429= 07 = 02 OFF SHIO
  2296= 10 = 12 OFF SHIO
  0629= 12 = 08 OFF SHIO
  9986= 08 = 05 OFF SHIO
  4717= 05 = 02 OFF SHIO
  5746= 04 = 03 OFF SHIO
  1481= 05 = 11 OFF SHIO
  5722= 02 = 07 OFF SHIO
  3108= 09 = 09 OFF SHIO
  4438= 08 = 10 OFF SHIO
  0806= 01 = 12 OFF SHIO

  Terima Kasih Roomnya
  &
  Ditunggu Kehadirannya

  http://angkashio.top/singapore-sabtu/

 9. SGP SABTU 🇸🇬
  ============°

  1848 = 012346789 K
  5619 = 234568901 K
  2404 = 567891234 K
  9762 = 123457890 K
  6877 = 678902345 K
  8252 = 234568901 K
  1440 = 567891234 K
  2541 = 901235678 K
  5582 = 123457890 K
  9270 = 345679012 K
  6267 = 123457890 K
  3345 = 345679012 K
  1691 = 567891234 K
  5970 = 456780123 K
  1120 = 901235678 K
  7708 = 123457890 K
  4034 = 234568901 K
  1634 = 678902345 K
  0732 = 901235678 K
  3636 = 345679012 K
  4139 = 789013456 K
  6807 = 012346789 K
  0474 = 678902345 K
  6634 = 123457890 K
  4731 = 678902345 K
  9738 = 345679012 K
  5006 = 345679012 K
  3242 = 678902345 K
  9940 = 234568901 K
  6104 = 567891234 K
  3920 = 123457890 K
  9086 = 123457890 K
  7047 = 456780123 K
  6132 = 789013456 K
  6481 = 345679012 K
  0944 = 789013456 K
  9795 = 345679012 K
  0712 = 456780123 K
  4602 = 901235678 K
  7690 = 234568901 K
  8903 = 345679012 K
  9118 = 012346789 K
  6225 = 345679012 K
  2507 = 789013456 K
  6991 = 012346789 K
  2314 = 234568901 K
  1545 = 456780123 K
  4688 = 012346789 K
  9207 = 012346789 K
  4871 = 012346789 K
  1401 = 567891234 K
  9165 = 789013456 K
  0451 = 123457890 K
  3060 = 234568901 K
  3114 = 123457890 K
  8040 = 890124567 K
  7973 = 234568901 x
  1176 = 234568901 K
  4429 = 567891234 K
  2296 = 123457890 K
  0629 = 456780123 K
  9986 = 789013456 K
  4717 = 678902345 K
  5746 = 012346789 K
  1481 = 012346789 K
  5722 = 012346789 K
  3108 = 901235678 K
  4438 = 456780123 K
  0806 = 456780123 K
  E5inx+C1(MB)
  =====
  =====

  1848 = 012456789 K
  5619 = 012456789 K
  2404 = 012456789 K
  9762 = 012456789 K
  6877 = 890234567 K
  8252 = 567901234 K
  1440 = 345789012 K
  2541 = 234678901 K
  5582 = 123567890 K
  9270 = 567901234 K
  6267 = 567901234 K
  3345 = 345789012 K
  1691 = 234678901 K
  5970 = 890234567 K
  1120 = 012456789 K
  7708 = 123567890 K
  4034 = 345789012 K
  1634 = 901345678 K
  0732 = 789123456 K
  3636 = 678012345 K
  4139 = 456890123 K
  6807 = 123567890 K
  0474 = 123567890 K
  6634 = 345789012 K
  4731 = 678012345 K
  9738 = 456890123 K
  5006 = 456890123 K
  3242 = 345789012 K
  9940 = 234678901 K
  6104 = 567901234 K
  3920 = 345789012 K
  9086 = 234678901 K
  7047 = 456890123 K
  6132 = 012456789 K
  6481 = 012456789 K
  0944 = 456890123 K
  9795 = 123567890 K
  0712 = 234678901 K
  4602 = 234678901 K
  7690 = 456890123 K
  8903 = 123567890 K
  9118 = 789123456 K
  6225 = 123567890 K
  2507 = 012456789 K
  6991 = 678012345 K
  2314 = 890234567 K
  1545 = 456890123 K
  4688 = 567901234 K
  9207 = 123567890 K
  4871 = 567901234 K
  1401 = 456890123 K
  9165 = 456890123 K
  0451 = 123567890 K
  3060 = 123567890 K
  3114 = 678012345 K
  8040 = 567901234 K
  7973 = 567901234 K
  1176 = 567901234 K
  4429 = 234678901 K
  2296 = 123567890 K
  0629 = 123567890 K
  9986 = 123567890 K
  4717 = 234678901 K
  5746 = 456890123 K
  1481 = 012456789 K
  5722 = 456890123 K
  3108 = 123567890 K
  4438 = 567901234 K
  0806 = 345789012 K
  K6-E5
  ======
  ======
  MKSH ROOMNYA MASTER..
  MARI MAMPIR SLURR..

  KLIK 👇👇👇

  http://top-jpp.in/prediksi-singapore/sgp-sabtu/#comment-8504

 10. Singapure Sabtu


  7047= 23479 ct
  6132= 90146 ct
  6481= 45691 ct
  0944= 56702 ct
  9795= 67813 ct
  0712= 34580 ct
  4602= 34580 ct
  7690= 12368 ct
  8903= 12368 ct
  9118= 34580 ct
  6225= 56702 ct
  2507= 45691 ct
  6991= 12368 ct
  2314= 34580 ct
  1545= 789124 ct
  4688= 567902 ct
  9207= 012457 ct
  4871= 901346 ct
  1401= 901346 ct
  9165= 890235 ct
  0451= 456891 ct
  3060= 456891 ct
  3114= 901346 ct
  8040= 789124 ct
  7973= 456891 ct
  1176= 789124 ct
  4429= 123568 ct
  2296= 456891 ct
  0629= 456891 ct
  9986= 345780 ct
  4717= 123568 ct
  5746= 789124 ct
  1481= 567902 ct
  5722= 345780 ct
  3108= 456891 ct
  4438= 567902 ct
  0806= 567902 ct

  Ka Kb N2

  Line

  00*01*02*03*04*05*06*07*08*09*10
  16*17*19*20*24*29*30*39*40*42*49
  50*56*59*60*61*65*69*70*71*79*80
  89*90*91*92*93*94*95*96*97*98*99

  Ambil Bila Sehati & Abaikan Bila Tak Sejalan
  Selengkap Nya »»

  http://kingprediction.net/

 11. 4688  « 357 ai
  9207  « 791 ai
  4871  « 680 ai
  1401  « 579 ai
  9165  « 579 ai
  0451  « 680 ai
  3060  « 791 ai
  3114  « 680 ai
  8040  « 357 ai
  7973  « 468 ai
  1176  « 913 ai
  4429  « 680 ai
  2296  « 579 ai
  0629  « 468 ai
  9986  « 135 ai
  4717  « 024 ai
  5746  « 680 ai
  1481  « 024 ai
  5722  « 468 ai
  3108  « 357 ai
  4438  « 468 ai
  0806  « 357 ai

  ⚘⚘⚘⚘

  4429  « 69 ai
  2296  « 92 ai
  0629  « 69 ai
  9986 « 81 ai
  4717  « 69 ai
  5746  « 58 ai
  1481  « 25 ai
  5722  « 81 ai
  3108  « 36 ai
  4438  « 70 ai
  0806  « 92 ai

  Bila berkenan monggo
  Klik ? jalasutra prediksi
  trimakasih tempatnya bozqu

 12. SGP PRIMBONTOGEL
  Sabtu 23 Nov 2019
  LN Invest Neptu Pahing :

  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
  01*03*04*05*06*07
  09*10*12*15*16*17
  18*19*21*22*23*25
  26*28*29*30*32*33
  35*36*38*39*40*45
  46*47*48*49*50*51
  52*53*54*55*56*58
  59*60*61*62*63*64
  65*67*68*69*70*71
  74*76*78*79*81*82
  83*84*85*86*87*88
  89*90*91*92*93*94
  95*96*97*98

  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
  Pangkas AI : 2567
  Ekor Off : 8 – 9
  UPS

  Suwun Tempatnya Kang
  Monggo Berbagi Prediksi
  Di Rumah Kami :
  PREDIKSI PRIMBON

 13. Permisi boooosss, numpang nempel brosur perjalanan wisata ke Singapura, pemberangkatan Sabtu :

  SABTU
  1244 ; 8.234
  6154 ; 9.345 – 9.432
  1443 ; 7.123 – 7.210
  6877 ; 5.901 – 5.098
  9270 ; 7.123 – 7.210
  1120 ; 2.678 – 2.765
  3636 ; 9.345 – 9.432
  4731 ; 4.890 – 4.987
  6104 ; 4.890 – 4.987
  6481 ; 9.345 – 9.432
  7690 ; 9.345 – 9.432
  6991 ; 1.567 – 1.654
  4871 ; 8.234 – 8.321
  3114 ; 5.901 – 5.098
  2296 ; 6.012 – 6.109
  1481 ; 9.3459.432

  AI 3 4 5 9
  AI 2 3 4 9

  AI KRES 3 4 9

  Sekedar otak atik angka belaka boooosss, utamakan feeling dan hasil rumusan masing masing,dan tak lupa terimakasih atas kamarnya yang nyaman ini,salam.

  Rumusan lainnya, key rumusan dan Final 2D, bisa dilihat di : http://www.kimurtala.link

 14. SINGAPORE SABTU

  9165 : 3567 AI
  0451 : 6890 AI
  3060 : 8012 AI
  3114 : 8012 AI
  8040 : 5789 AI
  7973 : 7901 AI
  1176 : 0234 AI
  4429 : 5789 AI
  2296 : 5789 AI
  0629 : 6890 AI
  9986 : 7901 AI
  4717 : 1345 AI
  5746 : 8012 AI
  1481 : 2456 AI
  5722 : 0234 AI
  3108 : 0234 AI
  4438 : 3567 AI
  0806 : 5789 AI
  C2E1up4

  AI : 5789
  BBFS : 356789

  TOP LINE
  53*35*73*37*83*38*93*39
  56*65*76*67*86*68*96*69
  UPS

  Terima Kasih Tempatnya Mbah
  Suatu Kehormatan Jika Berkenan Singgah
  Di Rumah Kami :

  ‘’ ZONACODOT “

 15. PREDIKSI SGP SABTU , 23/11/2019
  _______________________________

  Trex K

  0944 ; 45890123 ; K
  9795 ; 45890123 ; K
  0712 ; 23678901 ; K
  4602 ; 01456789 ; K
  7690 ; 12567890 ; K
  8903 ; 12567890 ; K
  9118 ; 34789012 ; K
  6225 ; 23678901 ; K
  2507 ; 01456789 ; K
  6991 ; 34789012 ; K
  2314 ; 56901234 ; K
  1545 ; 01456789 ; K
  4688 ; 12567890 ; K
  9207 ; 89234567 ; K
  4871 ; 12567890 ; K
  1401 ; 78123456 ; K
  9165 ; 12567890 ; K
  0451 ; 56901234 ; K
  3060 ; 78123456 ; K
  3114 ; 34789012 ; K
  8040 ; 78123456 ; K
  7973 ; 23678901 ; K
  1176 ; 56901234 ; K
  4429 ; 45890123 ; K
  2296 ; 45890123 ; K
  0629 ; 23678901 ; K
  9986 ; 12567890 ; K
  4717 ; 67012345 ; K
  5746 ; 12567890 ; K
  1481 ; 12567890 ; K
  5722 ; 12567890 ; K
  3108 ; 67012345 ; K
  4438 ; 12567890 ; 🇸🇬

  a8 – ke5

  _______________________

  Trex E

  0944 ; 56789012 ; E
  9795 ; 56789012 ; E
  0712 ; 67890123 ; E
  4602 ; 89012345 ; E
  7690 ; 78901234 ; E
  8903 ; 78901234 ; E
  9118 ; 90123456 ; E
  6225 ; 67890123 ; E
  2507 ; 89012345 ; E
  6991 ; 90123456 ; E
  2314 ; 45678901 ; E
  1545 ; 89012345 ; E
  4688 ; 78901234 ; E
  9207 ; 01234567 ; E
  4871 ; 78901234 ; E
  1401 ; 12345678 ; E
  9165 ; 78901234 ; E
  0451 ; 45678901 ; E
  3060 ; 12345678 ; E
  3114 ; 90123456 ; E
  8040 ; 12345678 ; E
  7973 ; 67890123 ; E
  1176 ; 45678901 ; E
  4429 ; 56789012 ; E
  2296 ; 56789012 ; E
  0629 ; 67890123 ; E
  9986 ; 78901234 ; E
  4717 ; 23456789 ; E
  5746 ; 78901234 ; E
  1481 ; 78901234 ; E
  5722 ; 78901234 ; E
  3108 ; 23456789 ; E
  4438 ; 78901234 ; 🇸🇬

  (a8 – ke5) mb
  _______________________

  K : 12567890
  E : 78901234

  CT # 127890 #
  _______________________

  mari mampir juga Om 🙏

  🇸🇬 http://top-jpp.in/prediksi-sgp/sgp-sabtu/ 🇸🇬

 16. PREDIKSI SINGAPORE SABTU 23 NOVEMBER 2019

  AS :

  2296 = 912347 A
  0629 = 578903 A
  9986 = 467892 A
  4717 = 790125 A
  5746 = 689014 A
  1481 = 578903 A
  5722 = 578903 A
  3108 = 023458 A
  4438 = 356781 A
  0806 = 912347 A => L.A 8056

  COP :

  2296 = 913468 C
  0629 = 246791 C
  9986 = 246791 C
  4717 = 024579 C
  5746 = 024579 C
  1481 = 791246 C
  5722 = 246791 C
  3108 = 024579 C
  4438 = 468913 C
  0806 = 913468 C => L.C 0257

  KEP :

  2296 = 123567 K
  0629 = 345789 K
  9986 = 012456 K
  4717 = 012456 K
  5746 = 678012 K
  1481 = 789123 K
  5722 = 567901 K
  3108 = 901345 K
  4438 = 012456 K
  0806 = 789123 K => L.K 4560

  EKR :

  2296 = 567891 E
  0629 = 012346 E
  9986 = 678902 E
  4717 = 567891 E
  5746 = 890124 E
  1481 = 234568 E
  5722 = 567891 E
  3108 = 234568 E
  4438 = 234568 E
  0806 = 234568 E => L.E 7901

  silahkan datang di room kami

  ⏭️ PREDIKSIJITUANGKA

 17. 0451 👉 256 ai
  3060 👉 145 ai
  3114 👉 690 ai
  8040 👉 367 ai
  7973 👉 690 ai
  1176 👉 923 ai
  4429 👉 690 ai
  2296 👉 812 ai
  0629 👉 812 ai
  9986 👉 701 ai
  4717 👉 690 ai
  5746 👉 478 ai
  1481 👉 923 ai
  5722 👉 812 ai
  3108 👉 923 ai
  4438 👉 701 ai
  0806 👉 923 ai

  ✔✔✔✔

  8040 👉 782 ai
  7973 👉 560 ai
  1176 👉 904 ai
  4429 👉 560 ai
  2296 👉 782 ai
  0629 👉 126 ai
  9986 👉 126 ai
  4717 👉 671 ai
  5746 👉 126 ai
  1481 👉 126 ai
  5722 👉 904 ai
  3108 👉 237 ai
  4438 👉 671 ai
  0806 👉 237 ai

  ⏭️ 👉 http://www.captainprediksi.com 👈

 18. 0451

  3060 : 67812 k

  3114 : 34589 k

  8040 : 56701 k

  7973 : 78923 k

  1176 : 78923 k

  4429 : 45690 k

  2296 : 67812 k

  0629 : 34589 k

  9986 : 56701 k

  4717 : 89034 k

  5746 : 67812 k

  1481 : 67812 k

  5722 : 89034 k

  3108 : 34589 k

  4438 : 89034 k

  0806 : 45690 k

  .
  .

  js2.ml+kb

  .

  .

  3060

  3114

  8040 : 23789 e

  7973 : 67123 e

  1176 : 34890 e

  4429 : 56012 e

  2296 : 23789 e

  0629 : 01567 e

  9986 : 12678 e

  4717 : 12678 e

  5746 : 45901 e

  1481 : 78234 e

  5722 : 23789 e

  3108 : 89345 e

  4438 : 12678 e

  0806 : 01567 e

  .
  .

  ka3-k

  ⏩ ⏩ Prediksi medan73


 19. 3345  83942 Ai
  1691  16279 Ai
  5970  61720 Ai
  1120  83942 Ai
  7708  83942 Ai
  4034  05489 Ai
  1634  49378 Ai
  0732  72601 Ai
  3636  38045 Ai
  4139  50823 Ai
  6807  94508 Ai
  0474  38045 Ai
  6634  83942 Ai
  4731  83942 Ai
  9738  38045 Ai
  5006  61720 Ai
  3242  72601 Ai
  9940  05489 Ai
  6104  50823 Ai
  3920  83942 Ai
  9086  16279 Ai
  7047  50823 Ai
  6132  94508 Ai
  6481  05489 Ai
  0944  50823 Ai
  9795  83942 Ai
  0712  16279 Ai
  4602  16279 Ai
  7690  61720 Ai
  8903  49378 Ai
  9118  83942 Ai
  6225  05489 Ai
  2507  83942 Ai
  6991  05489 Ai
  2314  05489 Ai
  1545  05489 Ai
  4688  50823 Ai
  9207  72601 Ai
  4871  61720 Ai
  1401  61720 Ai
  9165  72601 Ai
  0451  38045 Ai
  3060  16279 Ai
  3114  50823 Ai
  8040  83942 Ai
  7973  49378 Ai
  1176  83942 Ai
  4429  05489 Ai
  2296  72601 Ai
  0629  83942 Ai
  9986  49378 Ai
  4717  16279 Ai
  5746  61720 Ai
  1481  16279 Ai
  5722  83942 Ai
  3108 83942 Ai
  4438 05489 Ai
  0806  94508 Ai

  Ditunggu Kehadiranya Bos
  Klik ☞UNGUVIOLET

 20. EbM1+Cc.Tyt4
  6991 ai » 901
  2314 ai » 456
  1545 ai » 678
  4688 ai » 890
  9207 ai » 123
  4871 ai » 012
  1401 ai » 567
  9165 ai » 123
  0451 ai » 012
  3060 ai » 012
  3114 ai » 456
  8040 ai » 678
  7973 ai » 567
  1176 ai » 123
  4429 ai » 456
  2296 ai » 234
  0629 ai » 890
  9986 ai » 789
  4717 ai » 567
  5746 ai » 789
  1481 ai » 234
  5722 ai » 678
  3108 ai » 789
  4438 ai » 012
  0806 ai » 789

  =============================
  “PREDIKSI TERUPDATE HKG SGP SDY”
  KLIK => LAPAKU.INFO
  =================================

Togel Online Terbaik


indovegas4d


SIAPAPUN ANDA !!!
POST LEBIH 1 LINK WEB, REFFERAL, NOPE,
PIN BBM, PROMO WEB BO, REGISTER,
DAFTAR, REFLY SEMBARANGAN,
AKAN DI SAPU BERSIH

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Code Warna Teks

<a>m73</a><b>m73</b><m>m73</m><i>m73</i><em>m73</em><code>m73</code><cite>m73</cite><strong>m73</strong><u>m73</u><del>m73</del><strike>m73</strike>