SINGAPORE MINGGU

Comments

 1. MINGGUAN
  0483= OFF SHIO 11
  5832= OFF SHIO 11
  8558= OFF SHIO 11
  2200= OFF SHIO 11
  7417= OFF SHIO 11
  3390= OFF SHIO 11
  0078= OFF SHIO 11
  5156= OFF SHIO 11
  9320= OFF SHIO 11
  2113= OFF SHIO 11
  0091= OFF SHIO 11
  8988= OFF SHIO 11
  6002= OFF SHIO 11
  2545= OFF SHIO 11
  2653= OFF SHIO 11
  0232= OFF SHIO 11
  5633= OFF SHIO 11
  4185= OFF SHIO 11
  7127= OFF SHIO 11
  5917= OFF SHIO 11
  1646= OFF SHIO 11
  6616= OFF SHIO 11
  5536= OFF SHIO 11
  4949= OFF SHIO 11
  3853= OFF SHIO 11
  6051= OFF SHIO 11
  3009= OFF SHIO 11
  1721= OFF SHIO 11
  2564= OFF SHIO 11
  8904= OFF SHIO 11
  8163= OFF SHIO 11
  8704= OFF SHIO 11
  1362= OFF SHIO 11
  5891= OFF SHIO 11
  0458= OFF SHIO 11
  2729= OFF SHIO 11
  2057= OFF SHIO 11
  0949= OFF SHIO 11
  1196= OFF SHIO 11
  6094= OFF SHIO 11
  3358= OFF SHIO 11
  7202= OFF SHIO 11
  4707= OFF SHIO 11
  1586= OFF SHIO 11
  9431= OFF SHIO 11
  4781= OFF SHIO 11
  4561= OFF SHIO 11
  9664= OFF SHIO 11
  8372= OFF SHIO 11
  3329= OFF SHIO 11
  7521= OFF SHIO 11
  4468= OFF SHIO 11
  5684= OFF SHIO 11
  1203= OFF SHIO 11
  4864= OFF SHIO 11
  9431= OFF SHIO 11
  8843= OFF SHIO 11
  6174= OFF SHIO 11
  8225= OFF SHIO 11
  2854= OFF SHIO 11
  4875= OFF SHIO 11
  4294= OFF SHIO 11
  0631= OFF SHIO 11
  0619= OFF SHIO 11
  6028= OFF SHIO 11
  8744= OFF SHIO 11
  1848= OFF SHIO 11
  8252= OFF SHIO 11
  6267= OFF SHIO 11
  7708= OFF SHIO 11
  4139= OFF SHIO 11
  9738= OFF SHIO 11
  3920= OFF SHIO 11
  0944= OFF SHIO 11
  8903= OFF SHIO 11
  2314= OFF SHIO 11
  1401= OFF SHIO 11
  8040= OFF SHIO 11
  0629= OFF SHIO 11
  5722= OFF SHIO 11
  8254= OFF SHIO 11
  4379= OFF SHIO 11
  1180= OFF SHIO 11
  3568= OFF SHIO 11
  5827= OFF SHIO 11
  0459= OFF SHIO 11
  6846= OFF SHIO 11
  3575= OFF SHIO 11
  3580= OFF SHIO 11
  8476= OFF SHIO 11
  7113= OFF SHIO 11
  6518= OFF SHIO 11
  1973= OFF SHIO 11
  8912= OFF SHIO 11
  8291= OFF SHIO 11
  2236= OFF SHIO 11
  7026= OFF SHIO 11
  6084= OFF SHIO 11
  7474= OFF SHIO 11

Comments are closed